ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za februar 2014.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2011/2012.g. na ovoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.PETAK, 21.2.2014. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Aleksandra Rosic, Beograd
OJLEROV PROBLEM 36 OFICIRA, LATINSKI KVADRATI I UNIVERZALNA ALGEBRA

apstrakt: Problem 36 oficira je matematicka zagonetka koju je postavio Leonard Ojler krajem 18. veka. Problem glasi: Da li se 36 oficira mogu rasporediti u polja 6 puta 6 kvadrata tako da se niti u jednom redu ili koloni ne ponavljaju njihovi cinovi i pripadni pukovi? Takvi aranzmani proizvode latinske kvadrate i Ojler je postavio hipotezu da problem nema resenja. Gaston Tarry dokazao je 1901. Ojlerovu hipotezu, ali je zanimanje za problem i pridruzenu kombinatoriku nastavljeno. U radovima Trevora Evansa, a kasnije i R.C. Bosea, S.S. Shrikandea i E.T. Parkera primenom univerzalne algebre na resavanje kombinatornih problema, doslo se do konstruktivnih metoda za dobijanje parova ortogonalnih latinskih kcadrata i do njihove veze sa kvazigrupama i slobodnim algebrama.

Petak, 28.2.2014. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Jelena Jovanovic, Beograd
JAKI USLOVI MALJCEVA ZA OPIS NEKIH SVOJSTAVA KONACNIH IDEMPOTENTNIH ALGEBRI

apstrakt: Izlaganje se zasniva na Teoriji pitomih kongruencija ("Tame congruence theory", David Hobby and Ralph McKenzie). Opisujemo lokalno ponasanje konacnih algebri (tipove pokrivajucih konguencija, tj. ispustanje prva dva od ovih pet tipova) pomocu sistema koji se sastoje od fiksiranog broja linearnih term-identiteta (jaki uslovi Maljceva). Dacemo primer sistema koji je jedini preostali kandidat za optimalni uslov u ovom smislu, kao i izvesne rezultate racunarske pretrage malih digrafa u cilju resavanja ovog problema.
OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: zpetric@mi.sanu.ac.rs ili tane@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd,
Srdacan pozdrav,

rukovodioci seminara Zoran Petric i Predrag Tanovic