ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za jun 2006

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u akademskoj 2005/2006. godini po pravilu petkom od 16:15 sati u sali 2 na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 02. jun 2006.G. U 16.15 SATI
Zoran Ognjanovic (Matematicki institut SANU, Beograd)
Prikaz knjige Algoritmika, 1 (niska algoritama znacajnih i onih tezih) Slavise B. Presica, Beograd, Kolorton, 2005, str. 443
(Review of the book Algorithmica, 1 by Slavisa B. Presic)


Sadrzaj: 1. Prvo o algoritmu, neki primeri. 2. Navisni (iterativni) algoritmi. 3. O "Jesi li drvce" algoritmu - osnovi funkcijskih jezika (Lispa, Pascala, C-jezika i dr.). 4. Definicija *-izraza i raznih drugih; dokazne putanje, osnovna tvrdjenja. 5. Struja znakova; algoritam razrec. 6. Algoritam prve desne zagrade (uvodno). 7. Mnozenje dva prirodna broja sa sto i vise cifara. 8. liste. 9. Drveta, dvorakljasta (binarna). Pravljenje i razni algoritmi s njima. 10. O Prologu. 11. Spiskovi, kljucevi (baze podataka). 12. Sredjivanje (sortiranje) konacnih nizova. 13. Zamenila - vrsta zamenskih naprava. 14. Koraci ka masinskom jeziku. Pokusaj nadgleda.

PETAK, 9. jun 2006.G. U 16.15 SATI
Kosta Dosen (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i Matematicki institut SANU, Beograd)
Gedel i teorija dokaza (Goedel and Proof Theory)

Gedelovi cuveni rezultati o nepotpunosti su veoma mnogo uticali na hilbertovsku teoriju dokaza, a mnogo manje na opstu teoriju dokaza. (Goedel's famous incompleteness results had a great impact on Hilbertian proof theory, but much less on general proof theory.) Predavanje upriliceno povodom stogodisnjice rodjenja Kurta Goedela (1906 - 1978).

PETAK, 16. jun 2006.G. U 16.15 SATI
Dragan Doder (Ma.sinski fakultet Univerziteta u Beogradu)
Metoda Ehrenfeuchet - Fra¨isse i zakon 0 - 1 (Ehrenfeuchet - Fra¨isse method and the 0 - 1 law)

Mnoge od teorema i metoda teorije modela neprimenljive su na teoriju konacnih modela. Ehrenfeuchet - Fra¨isse igra daje novu metodu, specificnu za teoriju konacnih modela, koja iz ugla algebre i teorije igara analizira pojam m-ekvivalentnosti, sto daje neke rezultate neaksiomatizabilnosti. Drugi deo predavanja bice posvecen sledecem fenomenu: za proizvoljnu recenicu prvog reda ili je ona ili je njena negacija ”neinteresantna” za konacne strukture.

PETAK, 23. jun 2006.G. U 16.15 SATI
Zarko Mijajlovic (Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu)
GEDEL I FROMALNA IZRACUNLJIVOST (Goedel and Comutability)

Pregledno - ekspozitorno predavanje, drugo u nizu predavanja uprilicenih povodom stogodisnjice rodjenja Kurta Goedela (1906 - 1978).

Petak 30. jun 2006.G. U 16.15 SATI
Angelina Ili´c - Stepi´c (Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu)
Slucajni realni brojevi (Random Reals)


U predavanju ´ce biti dat kratak prikaz tehnike "Random real forcing-a."

U Beogradu, 01.03.2006.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.