ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za jun 2009.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2008/2009. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 305 - Biblioteka instituta. Cetvrtkom posle podne, ali od 14:30 sati, odrzavace se predavanja na pratecem Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.

Petak, 05.06.2009. U 16:00 sati
Zana Kovijanić, Prirodno-Matematički fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici
Remzijevi brojevi (Ramsey numbers)

Remzijev broj R_(2) je najmanji prirodan broj n sa osobinom da, u ma kom bojanju grana potpunog grafa K_(n) sa m boja b_(i), za neko i, postoji monohromatski podgraf K_(s_(i)) obojen bojom b_(i)... Dacemo kratak osvrt na ovu oblast, izloziti neke otvorene probleme i novije rezultate dobijene u pokusajima njihovog resavanja.Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd, 6. februar 2009.g.
Rukovodioci Seminara: Kosta Dosen i Djordje Vukomanovic