ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za mart 2011.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u zimskom semestru 2009/2010.g. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.

PETAK, 04.03.2011. U 16:00
Petar Markovic (Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
In memoriam: Jaroslav Jezek (1945 - 2011)}

Predavac ce govoriti o zivotu i delu Jaroslava Jezeka (Akademija nauka Ceske republike), specijalno o njegovim doprinosima jednakosnim logikama, teoriji mreza i grupoidima, kao i o licnim kontaktima i saradnji s njim. ( Njegova knjiga Universal Algebra, First edition April 2008, moze se skinuti s mreze).



PETAK, 11.03.2011. U 16:15
Rade Zivaljevic (Matematicki institut SANU, Beograd)
Bojova povrs (Boy's surface)

Bojova povrs (Boy's surface) je znamenita imerzija projektivne ravni u 3-dimenzionalni euklidski prostor (Werner Boy je bio ucenik Davida Hilberta). Iskoristicemo Bojovu povrs (ukljucujuci i za ovu priliku specijalno pripremljene kompjuterske animacije) kao primer topoloskog objekta za ciju se analizu koriste vazne geometrijske ali i algebraske i kategorijalne konstrukcije (kobordizmi, spektri, itd.). Predavanje je namenjeno sirem krugu slusalaca a posebno mi je drago sto imam priliku da o ovoj temi govorim na Logickom seminaru za koji je vezan vazan deo moje rane matematicke biografije.

Petak, 18.03.2011. U 16:15
Olivera Vidojevic (Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu)
Kompaktnost u Matematickoj logici (Compactness in Mathematical logic)

Compactness as a powerful feature in mathematics, allowing reducing of infinite to finite. Introducing, testing and application in propositional calculus; Compactness theorem as a essential feature of the first-order predicate calculus. Compactness and its study in abstract logics. Importance of this theorem and application outside logic (algebra and analysis).

PETAK, 25.03.2011. U 16:15
Aleksandar Pavlovic (Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
Konvergentne strukture i topologije na kompletnim Bulovim algebrama povezane s forsingom (Forcing related convergence structures and toplogies on complete Boolean algebras)

Abstract: Bice prezentovana generalna metoda generisanja topologije pomocu konvergencije nizova i ilustrovana s nekoliko konvergencija definisanih forsing osobinama realnih brojeva (podskupova skupa prirodnih brojeva).

OBAVESTENJA:

1) Dejan Ilic (Saobracajni fakultet Univerziteta u Beogradu) branice magistarsku tezu pod naslovom: Dimenzija modela neprebrojivo kategoricne teorije (Dimension of model of an uncountably categorical theory) u PETAK, 25. FEBRUARA 2011.G. U 18:00 SATI U SALI 844, V SPRAT, STUDENTSKI TRG 16, MATEMATICKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

2) Profesor Predrag Tanovic (Matematicki institut SANU) pocinje u UTORAK, 1. MARTA 2011.G. U 16:15 SATI U SALI 301F, III SPRAT, KNEZA MIHAILA 36, Kurs iz teorije modela (A course in model theory)

Profesor Kosta Dosen drzi u letnjem semestru 2009/2010. skolske godine kurs iz izbornog predmeta FILOZOFIJA MATEMATIKE na cetvrtoj godini studija filozofije na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Cika Ljubina 18-20, u sali 308, III sprat(nove zgrade Filozofskog fakulteta) sredom od 18:30, pocevsi od srede 10. februara 2010.g. Uz kurs su predvidjene vezbe petkom od 18:00 sati u sali Srpskog filozofskog drustva (prvi sprat starih prostorija Filozofskog fakulteta), koje drzi Milos Adzic. Kurs je posvecen filozofiji matematike Gotloba Fregea, a vezbe poglavljima iz logike relevantnim za filozofiju matematike.

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rs



Beograd, 1. marta 2010.g.
Rukovodioci Seminara: Kosta Dosen i Djordje Vukomanovic