ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za mart 2012.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2011/2012.g. na ovoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.Petak, 02.03.2012. U 16:15
Boriša Kuzeljević, Matematički institut SANU
O ELEMENTARNIM PODMODELIMA SLUČAJNOG GRAFA

apstrakt: Slucajni graf je jedinstven prebrojiv, univerzalan i ultrahomogen graf (Fraisseov limit klase svih konacnih grafova). Predavanje predstavlja zajednicki rad sa Milosem Kurilicem u kom dajemo jednu karakterizaciju maksimalnih lanaca elementarnih podmodela slucajnog grafa.

PETAK, 09.03.2012. U 16:15
Milos Kurilic, PMF Novi Sad
NASLOV I SADRZAJ PREDAVANJA BICE NAKNADNO DOSTAVLJENI

PETAK, 16.03.2012. U 15:30
Nece biti predavanja zbog
83.Arbeitstagung Allgemeine Algebra, konferencije od 15. do 18. marta u Novom Sadu (http://sites.dmi.rs/events/2012/aaa83/)

PETAK, 23.03.2012. U 16:15
Slavko Moconja, PMF Beograd
CSP (CONSTRAINT SATISFACTION PROBLEM)

apstrakt: Za relacijsku strukturu $A$, $CSP(A)$ je klasa svih relacijski struktura $B$, slicnih $A$, za koje vazi da postoji homomorfizam iz $B$ u $A$. Mozemo posmatrati $CSP(A)$ kao problem odlucivosti: da li za relacijsku strukturu $B$, koja je slicna $A$, postoji homomorfizam iz $B$ u $A$? Predmet interesovanja je racunska slozenost ovog problema za datu strukturu $A$. Hipoteza $CSP$ dihotomije tvrdi da je $CSP(A)$ NP-kompletan problem ili je resiv u polinomnom vremenu. U predavanju ce biti predstavljene definicije i osnovni rezultati vezani za ovu hipotezu.

PETAK, 30.03.2012. U 16:15
Michael Pinsker, Paris 7
REDUCTS OF THE RANDOM PARTIAL ORDER

Abstract: I will present a recent result which states that up to first-order interdefinability, there exist precisely 5 structures which are first-order definable in the universal homogeneous partial order. I will also outline the proof of this result, which is achieved by finding all closed permutation groups which contain the automorphism group of this order. The method for finding the groups relies on a Ramsey-theoretic analysis of permutations acting on the order, which makes it possible to find regular patterns in such permutations and make them accessible to finite combinatorial arguments.

Joint work with P. P. Pach, G. Pluhar, A. Pongracz, Cs. Szabo

OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: zpetric@mi.sanu.ac.rs ili tane@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd, 28. februara 2012.g.
Srdacan pozdrav,

rukovodioci seminara Zoran Petric i Predrag Tanovic