ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za mart 2013.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2011/2012.g. na ovoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.Petak, 1.03.2013. U 16:15
1. SASTANAK DRUSTVA ZA CISTU I PRIMENJENU LOGIKU.
2. PREDSTAVLJANJE KNJIGE ,,UVOD U MATEMATICKU LOGIKU'' AUTORA ZARKA MIJAJLOVICA I ZORANA PETROVICA

PETAK, 8.03.2013. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Marija Boricic, FON, Beograd
TEOREMA KOMPAKTNOSTI

apstrakt: Pojam kompaktnosti se pojavljuje u topologiji, a zatim, u prepoznatljivoj formi, u klasicnoj logici predikata, najpre kod K. Goedel-a (1930) u obliku danas poznate Teoreme kompaktnosti, dobijene kao neposredna posledica Teoreme potpunosti. Danas Teorema kompaktnosti zauzima centralno mesto u teoriji modela i u vezi je sa mnogim fundamentalnim tvrdjenjima. Mi cemo ukazati na neke ekvivalente i posledice Teoreme kompaktnosti. (Izlaganje je deo ispita iz Matematicke logike na Doktorskim studijama.)

PETAK, 22.03.2013. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Miodrag Kapetanovic, Matematicki institut SANU, Beograd
TEORIJA MODELA I PROBLEMI ELIMINACIJE KVANTORA

apstrakt: Cilj izlaganja je da se ukratko izlozi primena teorije modela na teorije za koje hocemo da pokazemo da dozvoljavaju eliminaciju kvantora. Zato cemo se najpre podsetiti ranih vaznih rezultata u ovoj oblasti (DLO, ACF, RCOF) i uloge A. Robinsona koji je prvi upozorio na primenljivost teorije modela u matematici uopste. Takodje ce biti skicirani kriterijumi Shoenfielda i van den Driesa i njihova ekspozicija od strane Hodgesa i Markera. Kao nastavak ovoga bice ponudjen jos jedan kriterijum eliminacije kvantora i ilustrovana njegova primenljivost.

SREDA, 29.03.2013. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Zarko Mijajlovic, Matematicki fakultet, Beograd
PROMENLJIVE

apstrakt: Pokazuje se kako se promenljivama v_i u svakom modelu A (intrerpretaciji jezika predikatskog racuna prvog reda) mogu pridruziti na prirodan nacin jedinstvene funkcije \underline{v}_i nad domenom A. Pokazuje se da je ova "interpretacija" promenljivih dualna pojmu valuacije. Koristeci osobine funkcija \underline{v}_i daje se, moguce nov, dokaz teoreme Birkhofa o egzistenciji slobodnih algebri.

OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: zpetric@mi.sanu.ac.rs ili tane@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd,
Srdacan pozdrav,

rukovodioci seminara Zoran Petric i Predrag Tanovic