ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za mart 2014.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2011/2012.g. na ovoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.PETAK, 7.3.2014. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Slavko Moconja, Matematicki fakultet Beograd
EHRENFEUCHT-OVE GRUPE

Sazetak: Za kompletnu teoriju prvog reda kazemo da je Ehrenfeucht-ova ako ima vise od jednog, ali samo konacno mnogo neizomorfnih prebrojivih modela. Vaught je dokazao: ako teorija ima bar dva neizomorfna prebrojiva modela, onda mora imati i treci, dok je Ehrenfeucht prvi konstruisao primer teorije koja ima tri neizomorfna prebrojivih modela. Ne postoji mnogo sustinski razlicitih Ehrenfeucht-ovih teorija, i nijedan poznati primer nije zasnovan na nekoj algebarskoj strukturi. Na predavanju ce biti predstavljena jedna konstrukcija Abelove grupe (sa dodatnom strukturom) cija je teorija Ehrenfeucht-ova. Zajednicki rad sa Dejanom Ilicem i Predragom Tanovicem.

Petak, 14.3.2014. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Maja Roslavcev, Matematicki fakultet Beograd
UNIVERZALNI OBJEKTI U TEORIJI KATEGORIJA

Sazetak: Bice predstavljen pregled univerzalnih objekata sa primerima, kao i Jonedina lema.

PETAK, 21.3.2014. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Marko Radovanovic, Matematicki fakultet, Beograd
KONACNO GENERISANE GRUPE

apstrakt: Na ovom predavanju dacemo pregled osnovnih osobina konacno generisanih grupa. Posebno cemo razmotriti problem reci za grupe i Novikov-Boone-ovu teoremu.
OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: zpetric@mi.sanu.ac.rs ili tane@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd,
Srdacan pozdrav,

rukovodioci seminara Zoran Petric i Predrag Tanovic