ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za mart 2004

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u akademskoj 2003/2004. godini po pravilu petkom od 16:15 sati u sali 2 na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 05. mart 2004.G. U 16.15 SATI
Kosta Dosen (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i Matematicki institut SANU, Beograd)
SIMPLICIJALNI ENDOMORFIZMI
(Simplicial endomorphisms)


Rezime: Data je jednakosna aksiomatizacija za monoide endomorfizama u simplicijalnoj kategoriji. Ti su monoidi podmonoidi monoida Temperli-Libovih algebri, i kao sto su monoidi tih algebri vezani za samoadjunkcije, tako su monoidi simplicijalnih endomorfizama vezani za proizvoljne adjunkcije. Ta veza se ustanovljava pomocu dijagrama iste vrste kao sto su oni koje nalazimo u Temperli- Libovim algebrama. (A presentation by generators and relations is given for the monoids of endomorphisms in the simplicial category. These monoids are submonoids of monoids one finds in Temperley_Lieb algebras, and as the the monoids of Temperley-Lieb algebras are linked to situations where an endfunctor is adjoint to itself, so the monoids of simplicial endomorphisms axiomatized here are linked to arbitrary adjoint situations. This link is established through diagrams of the kind found in Temperley-Lieb algebras.)

PETAK, 12. mart 2004.G. U 16.15 SATI
Aleksandar Perovic (Matematicki institut SANU, Beograd)
UVOD U PROBLEM KONTINUUMA
(An introduction to the continuum problem)


Rezime: Na predavanju ce biti reci o aspektima kontinuum problema sa stanovista teorije ZFC. Tu pre svega spadaju osnovne aritmeticke osobine kontinuum funkcije, Koenigova lema, Silverova teorema o kontinuum funkciji na singularnim kardinalima neprebrojive kofinalnosti, kao i Goedelovi, Cohenovi i Eastonovi rezultati.

PETAK, 19. mart 2004.G. U 16.15 SATI
Zarko Mijajlovic (Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu)
POLINOMIJALNA REPREZENTACIJA GALOISOVIH GRUPA
(Polynomial representation of Galois groups)


Redovni posetioci ovog Seminara ispoljavaju interes i za teme koje su vise algebarske nego logicke.

PETAK, 26. mart 2004.G. U 16.15 SATI
Zoran Petric (Matematicki institut SANU, Beograd)
KOHERENCIJA PRE KOHERENCIJE
(Coherence before the coherence)


Rezime: Bice prikazan dokaz koherencije u kategorijama koje nastaju od monoidalnih odbacivanjem uslova da asocijativnost mora biti izomorfizam. (A proof of coherence of categories obtained from monoidal categories in which associativity arrows are not isomorphisms is given.)

U Beogradu, 01.03.2004.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.