ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za maj 2003

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u 2003. godini po pravilu petkom od 16.15 sati u Biblioteci Matematickog instituta SANU na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 09. maj 2003.G. U 16.15 SATI

Gostovanje Seminara Projekta "Metode Matematicke logike za podrsku zakljucivanju u realnim situacijama" sa temom "KVANTNA MEHANIKA I KVANTNA LOGIKA".

Rezime: Ocekuje se razgovor i nekoliko neformalnih izlaganja na navedenu temu koju je inicirao Profesor Miodrag Raskovic. (Project Seminar "Methods of Mathematical Logic for Decision Support in Real Life Situations" presents topic "Quantum Mechanics and Quantum Logic".

PETAK, 16. maj 2003.G. U 16.15 SATI
Branislav Boricic (Ekonomski fakultet, Beograd)
LOGIKA POUZDANOSTI (Reliability Logic)

Rezime: U cilju formalizacije recenice A^r, B^s /- C^t , gde su A^r, B^s, C^t pouzdanosti formula A, B, C, definisemo klasicni i intuicionisticki racun sekvenata sa teoremom o eliminaciji secenja i odgovarajucom semantikom.

PETAK, 23. maj 2003.G. U 16.15 SATI

Nastavak teme od 9. maja 2003.g.: "Kvantna mehanika i kvantna logika"

PETAK, 30. maj 2003.G. U 16.15 SATI
Branko Malesevic (Elektrotehnicki fakultet, Beograd)
NEKE REPREZENTACIJE FAKTORIJELNIH FUNKCIJA (Representations of Factoriel functions)

Rezime: Daju se prikazi reprezentacija analitickih produzenja funkcija levog faktorijela i alternativnog levog faktorijela.

OBAVESTENJE 1:

Pod rukovodstvom Profesora Zarka Mijajlovica nastavlja rad SREDOM U 12 SATI u njegovom kabinetu na Matematickom fakultetu, Studentski trg 16, Seminar iz Algebarske geometrije, Komutativne algebre i Teorije brojeva.

OBAVESTENJE 2:

Pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica, nastavlja rad Seminar iz Kvantnih logika PETKOM OD 15 SATI u Biblioteci Matematickog instituta SANU.

OBAVESTENJE 3:

Seminar nastavlja rad u oktobru 2003., ukoliko ne bude vanrednih sastanak uprilicenih povodom gostovanja stranaca ili nasih matematicara i logicara koji zive i rade u inostranstvu.

U Beogradu, 5.5.2003.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.