ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za maj 2007

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u akademskoj 2006/2007. godini po pravilu petkom od 16:15 sati u sali 2 na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 11. maj 2007.G. U 16.15 SATI
Dragan Radojevic (Institut Mihailo Pupin, Beograd)
Interpolativna (realno vrednosna) realizacija Bulove algebre, I deo - Teorija
(Interpolative (real valued) realization of Boolean algebra, I part - Theory)


Svi visevrednosni pristupi (visevrednosne algebre i logike) ne nalaze se u Bulovom okviru. Novi pristup omogucuje tretiranje visevrednosnog (realno vrednosnog) slucaja u Bulovom okviru.

PETAK, 18. maj 2007.G. U 15.15 SATI
Dragan Radojevic (Institut Mihailo Pupin, Beograd)
Interpolativna (realno vrednosna) realizacija Bulove algebre, II deo - Primene u dono\v senju odluka na osnovu vi\v se aspekata i u generalizaciji verovatno\'ce
(Interpolative (real valued) realization of Boolean algebra, II part - Application in Decision making and in Generalization of probability)


PETAK, 25. maj 2007.G. U 16.15 SATI
Petak, 25. maj 2007.g. u 16:15 sati Petar Markovic (Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matemativ ckog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
Algebras with few subpowers are tractable}

The results presented here are joint work with J. Berman, P. Idziak, R. McKenzie, M. Valeriote and R. Willard. We introduce some new invariants for finitely generated varieties The behavior of these invariants is very closely tied to many classical Maltsev properties... This enables us to slightly modify V. Dalmau's algorithm and generalize his result to say that finite algebras with few subalgebras of powers are tractable.
References:
V. Dalmau, Generalized majority-minority operations are tractable, in P. Panangaden, editor, Proceedings of the Twentieth Annual IEEE Symp. on Logic in Computer Science, LICS 2005, 438--447. IEEE Computer Society Press, June 2005.

U Beogradu, 07.05.2007.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.