ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za april 2008

Posto je Matematicki institut SANU iz zgrade SANU preseljen u zgradu preko puta, Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2007/2008. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 305 - Biblioteka instituta, jer zasad sala II na I spratu nove adrese nije u funkciji. U terminu Seminara, u petak, 22. i petak 29. februara 2008. posle podne, ali od 15:15 sati, gostovace prateci Seminar iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.

PETAK, 02. maj 2008.G. U 15.15 SATI
Nema sastanka zbog prvomajskih praznika


PETAK, 09. maj 2008.G. u 15:15 SATI
Aleksandar Perovic (Saobracajni fakultet Univerziteta u Beogradu)
Potpunost verovatnosnih logika (Completeness of probability logics)

Bice reci o slaboj potpunosti nekih sistema verovatnosnih logika. (Gostovanje Seminara iz verovatnosnih logika)

PETAK, 16. maj 2008.G. U 15:15 SATI
Predavanje na Seminaru iz verovatnosnih logika
Naslov i rezime predavanja bice poslati naknadno elektronski

PETAK, 16. maj 2008.G. U 16:30 SATI
Jelena Ivetic (Fakultet Tehnickih nauka Univerziteta u Novom Sadu)
Formalni racuni odgovarajuci intuicionistickom sekventnom racunu (Formal calculi corresponding to intuitionistic sequent calculus

Curry-Howardova korespondencija iskazuje dobro poznatu vezu izmedju intuicionisticke prirodne dedukcije i formalnog lambda-racuna. Iako je bilo jasno da se ova veza moze prosiriti i na intuicionisticki sekventni racun, tek nedavno je konstruisan odgovarajuci formalni racun i ova je tema i dalje aktuelna. U izlaganju ce biti dat pregled dosadasnjih najvaznijih sekventnih formalnih racuna s posebnim osvrtom na lambda-Gentzen racun, kod koga ce biti predstavljen i tipski sistem s presekom.

Petak 23. maj 2008.g. u 15:15 sati
Predavanje na Seminaru iz verovatnosnih logika
Naslov i rezime predavanja bice poslati naknadno elektronski


Petak 23. maj 2008.g. u 16:30 sati
Mirjana Isakovic Ilic (Sumarski fakultet Univerziteta u Beogradu)
Eliminacija secenja i odlucivost za klasicnu Lambekovu logiku (Cut elimination and decidability for classical Lambek logic)


We give a cut elimination procedure for two-sided sequent system of classical Lambek logic. Furthemore, on the bases of the presented procedure, we give a new proof of decidability, which is, as far as we know, the only purely syntactic proof of decidability for this logic. (Published in Journal of Logic and Computation in 2007.) Petak 30. maj 2008.g. u 15:15 sati
Predavanje na Seminaru iz verovatnosnih logika
Naslov i rezime predavanja bice poslati naknadno elektronski


Petak 30. maj 2008.g. u 16:30 sati
Angelina Ilic - Stepic (Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu)
Formalna realna polja i osnovne teoreme analize (Formal real fields and basic theorems of Analysis)


Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.yu. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.yuRukovodioci Seminara: Kosta Dosen i Djordje Vukomanovic