ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za maj 2015.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2011/2012.g. na ovoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.PETAK, 15.05.2015. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Tanja Stojadinovic, Matematicki fakultet, Beograd
SIMETRICNE I KVAZISIMETRICNE FUNKCIJE

Apstrakt: Simetricne i kvazisimetricne funkcije predstavljaju jedan od najvaznijih objekata u enumerativnoj kombinatiorici. U izlaganju ce biti predstavljene Hopfove algebre simetricnih i kvazisimetricnih funkcija i razne njihove baze, posebno Shurove funkcije.

PETAK, 22.05.2015. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Tanja Stojadinovic, Matematicki fakultet, Beograd
SIMETRICNE I KVAZISIMETRICNE FUNKCIJE II

Apstrakt: Simetricne i kvazisimetricne funkcije predstavljaju jedan od najvaznijih objekata u enumerativnoj kombinatiorici. U izlaganju ce biti predstavljene Hopfove algebre simetricnih i kvazisimetricnih funkcija i razne njihove baze, posebno Shurove funkcije.

PETAK, 29.05.2015. U 16:15 (MI SANU, 301f)

SASTANAK SEMINARA POSVECEN PREMINULOM MISI MARTINOVICU
OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: zpetric@mi.sanu.ac.rs ili tane@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd,
Srdacan pozdrav,

rukovodioci seminara Zoran Petric i Predrag Tanovic