ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za novembar 2005

Sastanci Seminara za matematičku logiku Matematičkog instituta SANU odrzavaće se i u akademskoj 2004/2005. godini po pravilu petkom od 16:15 sati u sali 2 na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 04. novembar 2005.G. U 12 SATI
Miodrag Kapetanović (Matematički institut SANU, Beograd)
Predstavljanje knjige Marice Radojčić "Algoritmi Jezici Automati" Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu i Vedes, Beograd 2004, str. 210 (Presentation of the book "Algorithms Languages Automata" by Marica Radojičić)

Sadržaj: Slova, reči, jezici. Slobodne algebre. Gramatike Čomskog: opšta razmatranja. Regularni skupovi. Konačni automati. Kontekstno slobodne gramatike. Potisni automati. Formalne gramatike i prirodni jezici. Prvo o algoritmima. Rekurzivne funkcije su UR-izračunljive. Obrojavanje izračunljivih funkcija. Univerzalne funkcije. Odlučivost, poluodlučivost. Rekurzivni i polurekurzivni skupovi. Goedelove teoreme. Svodljivost i stepeni. Složenost izračunavanja. Literatura. Očekuje se i reč recenzenata Milana Božića i Predraga Janičića.

PETAK, 11. novembar 2005.G. U 16.15 SATI
Angelina Ilić (Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu)
Predstavljanje knjige Predraga Janičića "Matematička logika u računarstvu", Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu i Scripta International, Beograd 2004, str.vi + 246 (Presentation of the book "Mathematical Logic in Computer Science" by Predrag Janičić)

Sadržaj: 1.Kratka istorija Matematičke logike. 2.Iskazna logika. 3.Logika prvog reda. 4.Odlučivost i procedure odlučivanja. A.Složenost izračunavanja. B.Matematička logika i zasnivanje matematike i računarstva. C.Biografske beleške. D.Rešenja zadataka. Očekuje se i reč recenzenata Mirjane Borisavljević, Gorana Nenadića i Milana Božića.

Žarko Mijajlović (Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu)
Predstavljanje knjige Zorana Ognjanovića i Nenada Krdžavca "Uvod u teorijsko računarstvo", Beograd-Kragujevac 2004, Izdavač Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, str. vi + 321 (Presentation of the book "Introduction to Theoretical Computer Science" by Zoran Ognjanović and Nenad Krdžavac)

Sadržaj: 1. Uvod. 2. Izračunljivost. Odlučivost. 3. Klasična iskazna logika. 4. Bulove algebre. 5. Predikatska logika prvog reda. 6. Opisne logike. 7. Neklasične logike. 8. Verovatnosne logike. 9. Teorija formalnih jezika. 10. Teorija složenosti izračunavanja. 11. Zadaci. Literatura. Indeks. Očekuje se i reč ostala dva recenzenta: Zorana Markovića i Dragića Bankovića.

PETAK, 18. novembar 2005.G. U 16.15 SATI
Maja Miličić (Doktorand Technische Universitaet Dresden)
A TABLEAU ALGORITHM FOR DESCRIPTION LOGICS WITH CONCRETE DOMAINS AND GCIs

In description logics (DLs), concrete domains are used for defining concepts based on concrete qualities of their instances such as the weight, age, duration, and spatial extension. So-called GCIs play an important role for capturing background knowledge. It is well-known that, when combining concrete domains with GCIs, reasoning easily becomes undecidable. In this paper, we identify a general property of concrete domains that is sufficient for proving decidability of DLs with both concrete domains and GCIs. We exhibit some useful concrete domains, most notably a spatial one based on the RCC-8 relations, which have this property. Then, we present a tableau algorithm for reasoning in DLs equipped with concrete domains and GCIs.

PETAK, 25. novembar 2005.G. U 16.15 SATI
Kosta Došen (Matematički institut SANU i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu)
Asocijativnost je vrsta komutativnosti (Associativity is a Kind of Commutativity)

Pokazano je kako se Mek Lejnov pentagon može shvatiti kao degenerisana Jang-Beksterova jednakost. (It is shown how Mac Lane's pentagon may be conceived as a degenerate Yang-Baxter equation.)

U Beogradu, 20.10.2005.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Ukoliko zelite da primate mesecni program ovog Seminara elektronskom postom, pisite na adresu: vdjordje@mi.sanu.ac.yu. Inace, programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu. Seminar nastavlja rad u oktobru, ukoliko ne bude vanrednih sastanaka uprilicenih povodom gostovanja stranaca ili nasih ljudi koji zive i rade u inostranstvu.