ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za oktobar 2006

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u akademskoj 2006/2007. godini po pravilu petkom od 16:15 sati u sali 2 na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 03. novembar 2006.G. U 16.15 SATI
Dragan Doder (Masinski fakultet Univerziteta u Beogradu)
Deskriptivna teorija skupova u konstruktibilnom univerzumu (Descriptive set theory in constructible universe)

Pregledno predavanje. Hipoteza da su svi elementi Baire-ovog prostora konstruktibilni skupovi daje strukturnu teoriju za Luzinove skupove i Kleene-jeve klase i povlaci postojanje Lebesgue nemerljivog Delta_{2}^{1} skupa realnih brojeva i neprebrojivog Pi_{1}^{1} skupa bez savrsenog podskupa.

PETAK, 10. novembar 2006.G. U 16.15 SATI
Petar Markovic (Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
Neki parcijalni rezultati o Franklovoj hipotezi (Some partial results on Frankl's conjecture)

1979. godine P. Frankl postavio je sledeci problem: "Ako je data konacna familija konacnih skupova F zatvorena za unije i koja sadrzi bar jedan neprazan skup, da li mora postojati element koji se nalazi u najmanje polovini skupova iz F?" Ovo ce predavanje prikazati neke od pristupa za resavanje te hipoteze, ili njenog mreznog ekvivalenta.

PETAK, 17. novembar 2006.G. U 15.15 SATI
Dragan Doder (Masinski fakultet Univerziteta u Beogradu)
Beskonacne igre u deskriptivnoj teoriji skupova (Infinite games in desciptive set theory)

U predavanju ce biti reci o jakim hipotezama koje daju strukturnu teoriju za projektivne skupove.

PETAK, 24. novembar 2006.G. U 16.15 SATI
Miroslav Martinovic (Department of Computer Science, The College of New Jersey, USA)
Savremeni sistemi za pretrazivanje informacija (Modern information retrieval systems)}

Ovo predavanje namenjeno je publici s interesima i znanjem iz sledecih oblasti: Racunarstvo, informatika, informacione nauke, lingvistika i interaktivni mediji. Cilj predavanja je upoznavanje publike s dizajnom, implementacijom i evaluacijom sistema za pretrazivanje informacija kao i matematickim osnovama i modelima iste. Prisutni ce takodje steci opste razumevanje internog funkcionisanja automatizovanih sistema. Uopste, namera je da se povezu istrazivaci sa zajednicikim interesom za kombinovanjem matematike i racunarstva s drustvenim naukama koje se bave istrazivanjem interakcija izmedju ljudi (drustva) i informacija. Samo predavanje ce prodiskutovati teoriju i praksu pretrage teksta i bibliografskih informacija. Teme koje ce biti pokrivene ukljucuju automatsko indeksiranje, LOGICKE, vektorske i probabilisticke modele pretrage i njima odgovarajuce pristupe klasifikaciji teksta, indeksiranju, formulaciji upita, rangiranju autputa, filtraciji i usmeravanju informacija. Ostale teme koje ce biti dotaknute su i: detekcija i pracenje tematika, metrike efikasnosti pretrage (relevantnost, korisnost, kvantitet laznih alarma), fidbek o relevantnosti, reformulacija upita, leksikoni, ekstrakcija koncepata i automatska sumarizacija.

U Beogradu, 20.10.2006.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.