ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za novembar 2008

Posto je Matematicki institut SANU iz zgrade SANU preseljen u zgradu preko puta, Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2007/2008. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 305 - Biblioteka instituta, jer zasad sala II na I spratu nove adrese nije u funkciji. U terminu Seminara, u petak, 22. i petak 29. februara 2008. posle podne, ali od 15:15 sati, gostovace prateci Seminar iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.

PETAK, 07. novembar 2008.G. U 16.30 SATI
Predrag Tanović (Matematički institut SANU, Beograd)
"Topološko" ispuštanje tipova ("Topologically" omitting types)

Predavanje (je elementarno) i sadrži osvrt na topologiju Stonovog prostora (kompletne, prebrojive teorije prvog reda). Biće prikazan i "topološki dokaz teoreme o ispuštanju tipova. (The talk deals with the Stone space (of a complete, countable, first-order theory). A "topological" proof of the Omitting Types Theorem will be presented.)

PETAK, 14. novembar 2008.G. U 16:30 SATI
Petar Maksimović (Matematički institut SANU, Beograd)
Jednočlani potpuni skupovi veznika za iskaznu logiku (Single sets of connectives which are complete (adequate) for propositional logic)

U ovoj master tezi dat je pregled postojećih rezultata o jednočlanim potpunim skupovima logičkih veznika, kao i dva originalna doprinosa. Prvi originalni doprinos predstavlja teorema u kojoj su formulisani i dokazani neophodni i dovoljni uslovi za potpunost jednočlanog skupa logičkih veznika. Ovi uslovi daju jednostavnu i elegantnu karakterizaciju jednočlanih potpunih skupova logičkih veznika proizvoljne arnosti i omogućuju njihovo prebrojavanje. Drugi originalni doprinos predstavlja davanje gornjeg ograničenja za minimalnu dužinu aksiome koja koristi samo jedan jednočlan potpun skup logičkih veznika i sama za sebe čini potpun sistem aksioma, kao funkcije arnosti tog logičkog veznika.

PETAK, 21. novembar 2008.G. u 16:30 SATI

Aleksandar Perović (Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu)
Erenfojht-Fraiseove igre (Ehrenfeucht-Fraisse games)

Prvo iz serije predavanja Finite model theory. Preostala tri predavanja biće: 2) Još o igrama (More on games), 3) 0-1 zakoni (0-1 laws) 4) Zadovoljivost (Satisfiability).

PETAK, 28. novembar 2008.G. U 16:30 SATI
Dragan Doder (Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu)
Neka razmatranja o broju valuacija (Considerations on the number of valuations)

U prvom delu predavanja pokazuje se da za broj valuacija prebrojivog modela koje zadovoljavaju fiksiranu formulu (ili tip) infinitarne logike važi kontinuum hipoteza. Zatim se razmatra šira klasa modela i pokazuje se rezultat istog tipa za egzistencijalne formule, ili proizvoljne formule pod pretpostavkom Projektivne detrminisanosti.

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.yu. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.yuRukovodioci Seminara: Kosta Dosen i Djordje Vukomanovic