ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za novembar 2011.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u zimskom semestru 2009/2010.g. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.PETAK, 11.11.2011. U 16:15
Branislav Boricic, Ekonomski fakultet, Beograd
Erou-Senova teorija u kombinovanoj Fon Rajtovoj logici preferencija

Abstract: Predlazemo kako da se predstave najzna cajniji rezultati Erou-Senove teorije drustvenog izbora, teoreme nemogucnosti, u kontekstu Fon Rajtove logike preferencija, interpretirajuci osnovne aksiome Eroua i Sena kao ciste (skoro) iskazne formule. Ovakav pristup, mada veoma formalan, zasnovan na Gabaijevom konceptu kombinovanja logika, uslovljava blagu modifikaciju rezultata nemogucnosti, ali i cuva njihovu sustinu. Verujemo da ovakvom pristupu posebnu didakticku vrednost daje njegova jednostavnost. Kljucne reci: logika preferencija, teorija drustvenog izbora, kombinovanje logika. AMS 2010 Mathematics Subject Classification: 03B60, 03B05, 03B10, 91B08, 91B10, 91B12, 91B14. JEL Classification: D70, D71.

Petak, 18.11.2011. U 16:15
Kosta Dosen (Matematicki institut SANU)
LOGICKE KONSTANTE I

Abstract: Ideja da su logicke konstante one koje se mogu okarakterisati dokazno-teorijskim sredstvima u vezi je sa Louvirovom tezom (F.W. Lawvere) da su logicke konstante vezane za funktore u adjungovanim situacijama. Sa tacke gledista kategorijalne teorije dokaza, Louvirova teza je u prilicnom skladu sa intuicionistickom logikom (prilicnom, a ne savrsenom, zbog distribucije konjunkcije nad disjunkcijom). Njen status u drugim logikama nije tako dobar, i narocito ona ne prolazi jako dobro u klasicnoj logici, iako se ta logika moze lepo shvatiti u kategorijalnoj teoriji dokaza.
Literatura : http://lumiere.ens.fr/~dbonnay/files/conference/LC/KD2.pdf
Zajednicki sastanak Seminara za logiku i Seminara za opstu teoriju dokaza.

PETAK, 25.11.2011. U 16:15
Kosta Dosen, Matematicki institut SANU
Logicke konstante II

Abstract: Nastavak predavanja od 11. novembra.

OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd, 1. marta 2010.g.
Rukovodioci Seminara: Predrag Tanovic i Zoran Petric