ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za novembar 2015.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2011/2012.g. na ovoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.PETAK, 6.11.2015. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Slavko Moconja, Matematicki fakultet Beograd
LINEARNA UREDJENJA, III deo

Rezime prvog predavanja iz ciklusa: U prvom iz serije predavanja o modelsko teorijskim osobinama linearnih uredjenja bice dat istorijski osvrt na tu oblast i najavljen sadrzaj ostalih predavanja. Cilj serije je predstavljanje par elementarnih rezultata iz disertacija Slavka Moconje i Dejana Ilica.

PETAK, 13.11.2015. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Slavko Moconja, Matematicki fakultet Beograd
LINEARNA UREDJENJA, IV deoPETAK, 20.11.2015. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Slavko Moconja, Matematicki fakultet Beograd
LINEARNA UREDJENJA, V DEO

PETAK, 27.11.2015. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Petar Markovic, PMF Novi Sad
KVANTIFIKOVANI PROBLEM ZADOVOLJENJA USLOVA PREKO POLIMORFIZAMA

Rezime: Kvantifikovani problem zadovoljenja uslova (QCSP) je problem odlucivosti sledece vrste: fiksira se jedan konacan model A na konacnom relacijskom jeziku. Ulaz problema je recenica (zatvorena formula), a problem odlucuje da li je ta recenica tacna u fiksiranom modelu. Konkretno, za QCSP se koriste recenice prvog reda u preneksnoj formi u kojima je nekvantifikovani deo samo konjunkcija atomskih formula. U prvom delu predavanja dace se pregled pocetnih rezultata na temu slozenosti QCSP, autora H. Chena, a zatim i najnovijeg (2015) sjajnog rada B. Martina i D. Zhuka. Konacno objasnice se pristup problemu preko sirjektivnih kompatibilnih operacija (sirjektivnih polimorfizama) koji su dokazali F. Bner i dr. Drugi deo predavanja posvecen je primeni tog pristiupa na klasifikaciju slozenosti QCSP kad je fiksirana struktura semikompletan digraf (usmeren graf bez petlji u kojem izmedju svaka dva razlicita cvora postoji bar jedna usmerena grana). Ilustrovacemo nase tehnike dokazivanjem jedne kljucne leme. Naime, dokazacemo da je QCSP Pspace-kompletan kad je fiksitrana struktura digraf sa 5 cvorova koji obelezavamo sa $K_{2\rightarrow 2}^{+}$. Rezultati u drugom delu su svi dokazani u radu B. Martina, P. DJapica i predavaca. Konacno, ako bude vremena, pokazacemo neke pravce za uopstenje ovih tehnika na druge strukture sem semikompletnih digrafa.
OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: zpetric@mi.sanu.ac.rs ili tane@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd,
Srdacan pozdrav,

rukovodioci seminara Zoran Petric i Predrag Tanovic