ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za oktobar 2004

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u akademskoj 2004/2005. godini po pravilu petkom od 16:15 sati u sali 2 na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 01. oktobar 2004.G. U 16.15 SATI
Nema sastanka Seminara.


PETAK, 08. oktobar 2004.G. U 16.15 SATI
Nema sastanka seminara.


PETAK, 15. oktobar 2004.G. U 16.15 SATI
Petar Markovic (Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
UVOD U MODERNU UNIVERZALNU ALGEBRU (An introduction to modern Universal Algebra)

Predavanje sadrzi pregled istoimenog kursa koji je predavac voljan da odrzi ovog semestra na Matematickom institutu SANU. Kurs bi se sastojao iz petnaestak predavanja od kojih bi prva polovina pokrivala klasicne pojmove univerzalne algebre, a druga polovina bila bi posvecena teoriji komutatora u kongruencijski modularnim varijetetima, sto je jedna od najznacajnijih metoda moderne univerzalne algebre. Za pracenje kursa potrebna su minimalna predznanja iz algebre i logike. Poyivaju se svi zainteresovani da prisustvuju predavanju i da svojim eventualnim potpisom podrze predlog za odrzavanje ovog kursa.

PETAK, 22. oktobar 2004.G. U 16.15 SATI
Mariangiola Dezani-Ciancaglini (Dipartimento di Informatica, Universita di Torino)
BOXED AMBIENTS WITH COMMUNICATION INTERFACES

We define BACI (Boxed Ambients with Communication Interfaces), an ambient calculus allowing a liberal communication policy. Each ambient carries its local view of the topic of conversation (the type of information being exchanged) with parents and children that will condition where it is allowed to stay or migrate to and which ambients may be allowed to enter it. The topic of conversation view of ambients can dynamically change during migrations. BACI is flexible enough to allow different topics of conversation between an ambient and different parents, without compromising type-safety: it uses port names for communication and ambient names for mobility. Capabilities and co-capabilities exchange port names and and run-time typing information to control mobility. We show the type-soundness of BACI proving that it satisfies the subject reduction property. Moreover, we study its behavioural semantics by means of labelled transition system.

Sreda 27. i cetvrtak, 28. oktobar 2004.G. U 16.15 SATI
Odeljenje za matematiku i Seminar za logiku zajednicki organizuju seriju od dva predavanja

akademik Stevo Todorcevic (Matematicki institut SANU i dr.)
VON NEUMANNOV PROBLEM O POSTOJANJU I KONTROLI MERE

U predavanju ce biti dat pregled jednog problema koji je von Neumann postavio 1937.godine, kao i prikaz skorasnjeg parcijalnog resenja tog problema.

U Beogradu, 12.10.2004.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.