ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za oktobar 2011.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u zimskom semestru 2009/2010.g. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.PETAK, 21.10.2011. U 16:15
Predrag Tanovic, Matematicki institut SANU
Minimalna polja

Abstract: Beskonacna struktura prvog reda je minimalna ako je svaki njen definabilan (sa parametrima) podskup ili konacan ili ko-konacan. Posledica teoreme Tarskog o eliminaciji kvantifikatora je da je svako algebarski zatvoreno polje minimalno. Hipoteza Podewskog iz 1973. tvrdi da su to jedina minimalna polja: Svako minimalno polje je algebarski zatvoreno. Frank Wagner je 2000. potvrdio hipotezu za slucaj polja pozitivne karakteristike, dok je u slucaju polja karakteristike 0 ona otvorena. Na predavanju ce biti izlozen nov pristup ovom problemu.

PETAK, 28.10.2011. U 16:15
Borisa Kuzeljevic, Matematicki institut SANU
Martinova aksioma

Abstract: Predavanje sadrzi definiciju i nekoliko osnovnih primena Martinove aksiome. Martinova aksioma je jedan od osnovnih kombinatornih principa teorije skupova koji je nezavisan od ZFC. Formulisali su je Donald Martin i Robert Solovay 1970. Odnosi se na beskonacne kardinale manje od kontinuuma i (informativno) tvrdi da se oni ponasaju kao $\aleph_0$. Zajednicki sastanak Seminara za logiku i Seminara za opstu teoriju dokaza.

OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd, 1. marta 2010.g.
Rukovodioci Seminara: Predrag Tanovic i Zoran Petric