ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za oktobar 2013.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2011/2012.g. na ovoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.PETAK, 11.10.2013. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Boris M. Vernikov, Uralski Federalni Univerzitet, Jekaterinburg, Rusija
SPECIAL ELEMENTS OF THE LATTICE OF SEMIGROUP VARIETIES

abstract: The collection of all varieties of semigroups forms a lattice underclass-theoretical inclusion denoted by SEM. The structure of this lattice is extremely complex. In particular, it doesn't satisfy any non-trivial lattice identity. It is natural to consider ``nice points'' of the lattice SEM, in a sense, i.e. varieties that demonstrate a ``good lattice behaviour'' in their neighborhood. We take in mind special elements of the lattice SEM. We are going to survey results about eight types of elements in SEM (distributive, modular, neutral elements and etc.). For elements of five types, a complete classification is given, for three other types we have strong necessary conditions and descriptions in wide partial cases.

Petak, 18.10.2013. U 16:15 (MI SANU, 301f)
SKUPSTINA DRUSTVA ZA CISTU I PRIMENJENU LOGIKU

abstrakt: Povod ovog okupljanja je srednjoskolski udzbenik naseg uvazenog kolege Koste Dosena kao i njegov predlog za izmenu programa predmeta Logika u srednjim skolama.
Tema prvog dela Skupstine bila bi Predlog za izmenu programa predmeta Logika u srednjim skolama.
U nastavku programa, Slobodan Vujosevic i Masan Bogdanovski ce predstaviti udzbenik Osnovna logika autora Koste Dosena.

PETAK, 25.10.2013. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Mladen Nikolic, Matematicki fakultet, Beograd
CDCL SISTEMPRAVILA ZA DOKAZIVANjE U KOHERENTNOJ LOGICI

apstrakt: Koherentna logika je fragment logike prvog reda u kojem se mogu prirodno zapisati mnogi matematicki problemi ili teorije (npr. veci deo geometrije u razlicitim aksiomatizacijama). Pored prirodnog zapisa, prednost dokazivanja teorema u koherentnom fragmentu logike prvog reda je i postojanje prirodnog deduktivnog sistema koji omogucava jednostavno generisanje citljivih i masinski proverivih dokaza. Medjutim, postoji puno prostora za popravljanje efikasnosti dokazivaca za koherentnu logiku. S druge strane, SAT resavaci (sistemi za proveru zadovoljivosti iskaznih formula) su u poslednjim decenijama doziveli drasticno povecanje efikasnosti, koje pre svega duguju nizu konceptualnih poboljsanja koja su vodila formulisanju takozvanog CDCL sistema pravila za proveru zadovoljivosti u iskaznoj logici. U ovom izlaganju, bice prikazan apstraktni sistem pravila za dokazivanje u koherentnoj logici koji predstavlja uopstenje CDCL sistema pravila za iskaznu logiku. Za ovaj sistem su dokazana svojstva saglasnosti i potpunosti. Na osnovu njega, implementiran je i novi dokazivac za koherentnu logiku koji je efikasniji od postojecih.
OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: zpetric@mi.sanu.ac.rs ili tane@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd,
Srdacan pozdrav,

rukovodioci seminara Zoran Petric i Predrag Tanovic