ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike
PLAN RADA ZA Maj 2002.

UTORAK, 14. maj 2002. u 12:15 sati
prof. dr Slavisa Presic, Matematicki fakultet Beograd:

AKSIOME; EUKLID, HILBERT

Rezime: Da li smo potpuno "pravedni" prema Euklidu kada mu upucujemo previse zamerki?
UTORAK, 21. maj 2002. u 12:15 sati
dr Miodrag Kapetanovic, Matematicki institut SANU, Beograd:
POJAVA GEDELOVIH REZULTATA O NEPOTPUNOSTI I PRVA REAGOVANjA

Rezime: Ukratko se izlaze Hilbertov finitisticki program zasnivanja matematike a zatim skiciraju rezultati Kurta Gedela o nepotpunosti formalne aritmetike koji su iz temelja uzdrmali ovaj program. Bice reci o prvim predavanjima u kojima je Gedel izlozio svoje rezultate i reakcijama na pojavu njegovog epohalnog rada iz 1931 godine.

UTORAK, 28. maj 2002. u 12:15 sati
XVII filozofsko-matematicki susret

Tema: ULOGA JEZIKA U FILOZOFIJI, MATEMATICI, ....

Uvodne reci: dr Miodrag Kapetanovic, Matematicki institut SANU, Beograd, prof. dr Miodrag Raskovic, Prirodno-matematicki fakultet, Kragujevac.

Filozofsko-matematicke susrete organizuju Srpsko filozofsko drustvo, Drustvo za cistu i primenjenu logiku i Seminar za istoriju i filozofiju matematike i mehanike Matematickog instituta SANU. Obicno se odrzavaju poslednjeg utorka u mesecu tokom zimskog i letnjeg semestra akademske godine na Seminaru za istoriju i filozofiju matematike Matematickog instituta SANU.


Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic