ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA APRIL 2012.

UTORAK, 03. april 2012. u 12:15 sati
Akademik prof. Dr Vladan Đorđević, Mašinski fakultet, Beograd
LUDVIG PRANTL I TEORIJA GRANIČNOG SLOJA

Rezime: Ludvig Prantl (1875-1953) je jedan od najpoznatijih naučnika u oblasti mehanike fluida. Jedini je autor tzv. teorije graničnog sloja, a svojim epohalnim radom iz 1905. god., u kome je tu teoriju promovisao, učinio jedan od najvećih koraka u razvoju mehanike fluida. U saopštenju će biti reči o Ludvigu Prantlu i vremenu u kome je on stvarao, o teoriji graničnog sloja i ulozi koju je ta teorija odigrala ne samo u oblasti mehanike fluida kao nauke, nego i u njenim primenama u tehnici, i dr.

UTORAK, 10. april 2012. u 12:15 sati
Mr Natalija Jelenković, profesor matematike i informatike, Beograd
RAZVOJ KARTOGRAFIJE KORIŠĆENJEM MATEMATIKE (drugi deo)

Rezime: Predavanje će prvo imati kratku retrospektivu prethodnog o samom istorijskom razvoju kartografije i osnovnim matematičkim metodama koje su se koristile u svemu tome, a onda sledi dalje, šire prezentovanje korišćenjem primera i modela za potpuni prikaz primene matematike kao i njenog značaja u kartografiji.

UTORAK, 17. april 2012. u 12:15 sati
dr. ir. Teun Koetsier, Universitair Hoofddocent/Associate Professor, Department of Mathematics, Faculty of Science, VU University Amsterdam, The Netherlands
FAZE U OTKRIVANjU FUNKCIJA ZUPČANIKA U MEHANIZMU ANTIKITERE

Rezime: Uoči Uskrsa 1900. godine grupa grčkih ronilaca (lovaca na sundjere) sa ostrva Sime se vraćla sa svojih redovnih lovišta u blizini Tunisa. U kanalu izme.u Kitere i Krita su naleteli na oluju i sakrili se blizu malog ostrva Antikitere. Usput su izgubili sidro. Sledeći dan su otišli na mesto gde je sidro palo. Na dubini od 42 metra su pronašli olupinu broda punu vrednih predmeta iz stare Grčke.

Posle prenošenja u Arheološki Muzej u Atini, Spiridon Stais, ugledni grčki arheolog, otkrio je 1902. natpis na jednom od korodiranih bronzanih predmeta iz olupine. Tragovi zupčanika su takodje bili jasno vidljivi. To je očigledno bio jedan komplikovan astronomski instrument poput astrolaba ili planetarijuma, ali šta je to bilo tačno?

Trebalo je više od jednog veka pre nego što smo dobili zadovoljavajuće odgovore. Tony Freeth et alia su 2006. objavili veoma značlajan članak u časopisu Nature. Sada znamo kako je funkcionisao mehanizam. Što se tiče zupčanika koji su kompletno ili delimično sačuvani, malo je verovatno da će buduća istraživanja dovesti do značajnijih izmena.

Ipak, vrlo je verovatno da je jedan deo mehanizma potpuno izgubljen. Taj deo se odnosio na kretanje planeta. Veliki deo istraživanja je sada koncentrisan na manje ili više spekulativne rekonstrukcije tog dela mehanizma. Videti, naprimer, sledeći preprint koji se pojavio krajem marta: Tony Freeth & Alexander Jones, The Cosmos in the Antikythera Mechanism (http ://isaw.nyu.edu/publications/isaw-papers (Članak možete naći ispod "Forthcoming" i, onda, opet ispod ,"Preprint").

Objavljivanje u časopisu Nature 2006. je bio vrhunac u uzbudljivih dogadjanja koja ću opisati u mom predavanju. Možemo razlikovati tri faze i svaka faza ima jednog centralnog heroja. Sticajem okolnosti, svi heroji su Englezi. U prvoj fazi Derek de Solla Price se bavio mehanizmom i 1974. objavio rezultate. U drugoj fazi Michael Wright je centralni heroj. Wright-ovi članci iz perioda 2003-2005 su kulminacija te faze. U trećoj fazi Tony Freeth igra glavnu ulogu.

Napomena rukovodioca: Prof. Koetsier će predavanje održati na srpskom jeziku. Takodje, obaveštava nas da će se naučni skup posvećen ovoj vrsti problematike održati uskoro: HMM2012 - 4th International Symposium on the History of Machines and Mechanisms, May 7-11, 2012, VU University Amsterdam. Posetite sajt: http://hmm2012.few.vu.nl/home

UTORAK, 24. april 2012. u 12:15 sati
Akademik prof. Dr Mileva Prvanović, Univerzitet u Novom Sadu
VLADIMIR VARIĆAK (1865-1942)

Rezime: Povodom 70 godina od smrti Vladimira Varićka podsetićemo na njegov život i neke rezultate njegovog rada.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić