ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA APRIL 2013.

UTORAK, 16. april 2013. u 12:15 sati
Mr Natalija Jelenkovic, profesor matematike i informatike, Beograd
RAZVOJ VISOKOSKOLSKE MATEMATIKE U SRBIJI OMOGUCILI SU I MATEMATICARI POREKLOM VAN GRANICA SRBIJE, PO LICNOM OPREDELjENjU SRBI

Rezime: Ovim novim izlaganjem bice korigovano i dopunjeno saopstenje koje je odrzano u decembru prosle godine. Napredak u visokoskolskoj nastavi, naucni i strucni rad razvijali su se i napredovali u Srbiji zahvaljujuci, izmedju ostalog, i mnogim matematicarima koji po poreklu nisu iz Srbije, a po licnom opredeljenju su se izjasnjavali kao Srbi. Saopstenje sadrzi prezentaciju zivotnog dela Kurepe, Karamate, Bilimovica, Orlova i drugih kroz izdvojene biografske detalje koji su vezani za njihove ideje, saopstenja, radove, naucne i strucne publikacije, metodicka predavanja.

UTORAK, 23. april 2013. u 12:15 sati
Prof. Dr Djordje Musicki, Fizicki fakultet, Beograd
O DEFINICIJI POJMA VARIJACIJE U TEORIJSKOJ MEHANICI

Rezime: Kao sto je poznato, pojam varijacije se obicno definise pomocu familije putanja u obicnom ili konfiguracionom prostoru. Takvoj familiji odgovara jedna putanja koja prikazuje realno kretanje sistema cestica i niz takozvanih variranih putanja ovog sistema koje predstavljaju putanje bliske realnoj putanji i u saglasnosti su sa eventualnim ogranicenjem kretanja. Postavimo sad obrnut problem: ako je dat ma kakav skup variranih putanja koji zadovoljava ove uslove, da li mu se uvek moze pridruziti skup jednacina kojim se opisuju te varirane putanje i to istog oblika duz cele duzine variranih putanja. Da bismo izbegli taj problem, postavimo slede pitanje: Moze li se definisati pojam varijacije na izvestan direktan nacin, bez matematickog opisivanja familije variranih putanja? To se u praksi cesto i cini, na primer pri formulaciji Hamilton-ovog principa, ali ne i dovoljno sistematski. U ovom saopstenju se pokazuje kako se pojam varijacije u teorijskoj mehanici uvek i dosledno moze definisati na ovakav direktan nacin i sistematski ga koristiti u tom smislu, to se pokazuje na nizu specijalnih slucajeva. Tako se dobijaju isti rezultati kao pri uobicajenoj definiciji pojma varijacije pomocu matematiog opisivanja familije variranih putanja i to sto jednostavnije i ociglednije, kao na primer u slucaju pojma totalne varijacije.

UTORAK, 30. april 2013. u 12:15 sati
Mr Natalija Jelenkovic, profesor matematike i informatike, Beograd
DOPRINOS ZENA MATEMATICI U SRBIJI

Rezime: Ne znam da li je Langranz mislio na zene kad je iskazao: "Slucajna velika otkrica desavaju se samo onima koji to zasluzuju". Ali, ipak, desilo se to i mnogim zenama. Kroz rad i naucni doprinos u matematici ovim izlaganjem ce se predstaviti i istorija matematike, karakteristicna za vreme kad su zivele i stvarale mnoge zene u Srbiji po zanimanju i profesiji matematicari.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić