ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA APRIL 2016.

UTORAK, 5. april 2016. u 12:15 sati
Mr Natalija Jelenkovic, profesor matematike i informatike, Beograd
TESLA I MATEMATIKA

Rezime: Nikola Tesla je bio covek koji je obogatio covecanstvo svojim genijalnim eksperimentima i pronalascima. Za njega je poznato da nije znao matematiku ali je umeo da racuna. Od Dekarta je naucio da su za ljudsko oslobodjenje najvazniji elementi matematika i istrazivanje.

Cilj saopstenja je da se prezentuje primena matematike na jedan drugi nacin, na nacin izumitelja, pronalazaca, vizionara.

UTORAK, 12. april 2016. u 12:15 sati
Prof. Dr Milos Canak, Poljoprivredni fakultet, Beograd
ISTORIJSKI RAZVOJ INTEGRODIFERENCIRANjA NECELOG REDA

1. Predavanje

STEPENOVANJE KAO MUZICIRANJE I MUZICKI DOPRINOSI LEONARDA OPJLERA

Rezime: Tema "integrodiferenciranje necelog reda" u tesnoj je vezi sa temom "Stepenovanje necelog reda". No kada se govori o stepenovanju i stepenoj funkciji, tada se srecemo sa osnovnim fenomenom matematike i ljudske civilizacije uopste, da svako lice ima svoje nalicje, svaka batina ima dva kraja, a svaka prica radja jedan potpuno drugaciji pogled na sopstvenu osnovnu temu.

U ovom predavanju pokazuje se da nalicje price o stepenovanju i stepenoj funkciji predstavlja paralelna prica o svojevrsnom muziciranju za koju najvecu zaslugu ima univerzalni um Leonarda Ojlera. Izlaganje je praceno odgovarajucim muzickim ilustracijama.

UTORAK, 19. april 2016. u 12:15 sati
Prof. Dr Milos Canak, Poljoprivredni fakultet, Beograd
ISTORIJSKI RAZVOJ INTEGRODIFERENCIRANjA NECELOG REDA

2. Predavanje

IZVODI FUNKCIJA CIJI RED NIJE PRIRODAN BROJ

Rezime: Razmatraju se prvi koraci u istorijskom razvoju integrodiferenciranja necelog reda. Vec na pocetku srecemo takva imena kao sto su Lajbnic, Ojler, Abel, Liuvil, Kosi, Riman, Veil i Adamar i njihove znacajne doprinose.

Za trenutak skrecemo paznju na izvode funkcija celog ali negativnog reda koji asociraju na neodre.ene integrale, i pronalazimo primere iz studentske ispitne prakse koji se mogu resiti na potpuno drugaciji nacin od standardnog i uobicajenog.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić