ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA APRIL 2017.UTORAK, 25.04.2017. u 12:15 sati
Mr Natalija Jelenković, profesor matematike i informatike, Beograd
1917. GODINA SPOZNAJA I OTKRIĆA
Rezime: Ovim predavanjem prezentovaće se najvažnija otkrića i spoznaje koje se direktno ili indirektno odnose na primenjenu matematiku, a desilo se sve te 1917. najpoznatije godine za istoriju sveta. Cilj je da se ukaže na ideje koje su bile potrebne za kreiranje različitih dela i postizanje nekih naučnih dostignuća baš te 1917. godine čiju stogodišnjicu obeležavamo ove godine.
PREDAVANJE SE POMERA ZA 9. MAJ 2017.Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara
Prof. dr Milan Božić