ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU

Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA APRIL 1997.


UTORAK, 7.4.1998. godine u 12,15 casova

Prof. dr Miodrag Raskovic: NEKA GLEDANJA NA BESKONACNOST U MATEMATICI

Rezime. Prvo ce biti izneti neki pogledi Starih Grka i sholasticara na beskonacnost uopste, a zatim razmisljanja predavaca o pojmu beskonacnosti u svetlu savremene logike.

UTORAK, 14.4.1998. godine u 12,15 casova

SLOBODNE TEME

Predvidja se, kao jedna od mogucnosti da profesor Simon Cetkovic govori o Suslinovom problemu. Ukoliko on, iz bilo kojih razloga bude sprecen, ili uz njegovo izlaganje, pozivaju se svi zainteresovani da iznesu svoje primedbe na rad Seminara i kritiku nacina na koji sadasnji rukovodilac rukovodi Seminarom. Pozeljno je da kritike rada rukovodioca Seminara budu otvorene i potpuno slobodne.

UTORAK, 21.4.1998. godine u 12,15 casova

Prf. dr Judita Cofman (Erlangen, Nemacka): HILBERTOV TRECI PROBLEM

Rezime. Treci Hilbertov problem (1900. g.) vezan je za problematiku odredjivanja zapremina poliedara u geometrijama razlicitih dimenzija. Njegova formulacija je: Naci dve piramide istih osnova i jednakih visina koje se ne mogu raseci na konacno mnogo poliedarskih delova tako da svakom delu jedne piramide odgovara jedan, njemu kongruentan deo druge piramide i obrnuto. Cilj ovog predavanja je da ukaze na razvoj misaonih procesa pri tretiranju ove problematike - pocev od Euklida do druge polovine 20.veka.

UTORAK, 28.4.1998. godine u 12,15 casova

Prof. dr Vladimir Jankovic: CIKLOIDA - KRIVA XVII VEKA

Rezime. Cikloida - jedna od prvih transcendentnih krivih dobro izucenih u matematici - pojavila se u XVII veku u Italiji (Galilej) i u Francuskoj (Mersen). Javlja se i pod imenima: ruleta i trohoida. U matematiku je usla iz mehanike (definisana sredstvima kinematike), da bi se njoj vratila kao resenje problema tautohrone (Hajgens) i problema bahistohrone (J. Bernuli i drugi).

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali II.

Rukovodilac seminara

Rade Dacic