ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2003.

UTORAK, 02. decembar 2003. u 12:15 sati
Prof. dr Snezana Bojovic, Hemijski fakultet, Beograd.

            "SIMA LOZANIC I VELIKANI SRPSKE HEMIJE"

            Na Hemijskom fakultetu je otvorena stalna istoimena izlozbena postavka. Autor je kreirao koncept izlozbe i realizovao ga. Seminar za Istoriju i filozofiju matematike i mehanike ce imati priliku da, u izlaganju autora, upozna istorijski aspekt ove fundamentalne prirodne nauke kod Srba. Seminar ce se, ovom prilikom,  odrzati u zgradi prirodno-matematickih fakulteta. Studentski trg 16. Okupicemo se ispred velikog hemijskog amfiteatra u auli u centralnom ulazu B.

UTORAK, 9. decembar 2003. u 12:15 sati
Prof. dr Slavisa Presic, Matematicki fakultet, Beograd.
            O knjizi „POVESNICA O KVADRATNOM KORENU“, prof dr Dragana Trifunovica

UTORAK, 16. decembar 2003. u 12:15 sati
Prof. dr Teun Koetsier, Vrije Universiteit Amsterdam
"MATEMATIKA I BOG U ISTORIJSKOM POGLEDU"

Rezime: Autor, zajedno sa Luc Bergmans-om (Pariz i Tur), uredjuje studiju "Matematika i religija", koja ce se u izdanju Elsevier Science Publishers pojaviti tokom 2004. U ovom izlganju autor ce prikazati neke primere povezanosti matematike i religije kroz istoriju covecanstva i pokusati da formulise i neka opsta opazanja.

UTORAK, 23. decembar 2003. u 12:15 sati
Prof. dr Katica Stevanovic-Hedrih, Masinski fakultet, Nis
NELINEARNA MEHANIKA I NELINEARNE NAUKE.

Rezime: Daju se moguci odgovori na pitanje: Sta su to nelinearne nauke? Zatim se daje analiza sadrzaja i metoda i uopste dostignuca nelinearne mehanike i njihove upotrebljivosti za otkrivanje fenomena nelinearne dinamike inzinjerskih sistema. Daje se i pregled ucesca i doprinosa srpskih naucnika, kao i samog predavaca u ovoj oblasti.

UTORAK, 30. decembar 2003. u 12:15 sati
Metodolosko-metodicke teme
Dragan Doder: POVODOM KNjIGE IMRE LAKATOSA "DOKAZI I OPOVRGAVANjA" (Proofs and Refutations)
            Metodolosko-metodicke teme su zamisljene kao koncepcijsko sirenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu ce biti trajno posvecen slicnim skupovima.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic