ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2004.

UTORAK, 07. decembar 2004. u 12:15 sati
SLOBODNA TEMA

UTORAK, 14. decembar 2004. u 12:15 sati
NASLOV PREDAVANjA CE BITI OBJAVLjEN NAKNADNO

UTORAK, 21. decembar 2004. u 12:15 sati
Prof. dr Jovan Djuric, Beograd
MAGNETIZAM KAO MANIFESTACIJA GRAVITACIJE
ili
TRANSLACIJA KOORDINATNOG POCETKA GEOFIZICKOG KOORDINATNOG SISTEMA IZ CENTRA MASE ZEMLjE U CENTAR SOPSTVENE GRAVITACIJE

UTORAK, 28. decembar 2004. u 12:15 sati
Metodolosko-metodicke teme

            Tema:             PROBLEM, RESEN OBLIK, REPRODUKTIVNOST

Uvodna rec: Prof. dr Slavisa Presic, Matematicki fakultet.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic