ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2013.

UTORAK, 3. decembar 2013. u 12:15 sati
Doc. Dr Bojan Arbutina, Katedra za astronomiju, Matematicki fakultet
OD LEJN-EMDENOVE DO ABELOVE JEDNACINE

Rezime: Lejn-Emdenova jednacina predstavlja bezdimenzioni oblik Poasonove jednacine za tzv. politropske zvezde u sluju sferne simetrije. Postoje svega tri analiticka resenja ove nelinearne diferencijalne jednacine drugog reda koja opisuju strukture politropskih zvezda sa indeksima n=0,1 i 5. Astrofizicki zanimljiva resenja moguce je, medjutim, dobiti samo numerickom integracijom. U ovom predavanju bice predstavljena dva astrofizicara po kojima je jednacina dobila ime: Donatan Homer Lejn i Robert Emden, i kako je jednacinu moguce svesti na diferencijalnu jednacinu prvog reda - Abelovu diferencijalnu jednacinu druge vrste u kanonskom obliku.

Nazalost, problem se time ne resava i potencijalna nova analiticka resenja Lejn-Emdenova jednacina mora da sacekaju odgovarajuca resenja Abelove jednacine.

UTORAK, 10. decembar 2013. u 12:15 sati
Prof. Dr Veljko Vujicic, Matematicki fakultet, Beograd
RELATIVNI PROSTOR I SILA GRAVITACIJE

Rezime: Jasno tumacenje naslovnih reci: relativno, prostor-prirodno opazajni i matematicki vektorski prostori. Gravitacija (privlacenje) po Njutnu i Ajnstajnu. Definicije i dokazive formule sila gravitacije, pojasnjenih i uopstenih matematickim postupkom, razumljivim sirokom krugu zainteresovanih slusalaca.

UTORAK, 17. decembar 2013. u 12:15 sati
Prof. Dr. Aleksandar S. Tomic, Masinski fakultet i Astronomsko drustvo "Rudjer Boskovic", Beograd
GRAVITACIJA I ELEKTRICITET: PONASANJA I ODNOSI

Rezime: U trecem delu izvoda iz istrazivanja osobenosti i ponasanja elektricne i gravitacione sile, od moguceg znacaja za unifikaciju ovih sila, prikazani su osnovni fraktalno - hijerarhijski odnosi sile gravitacije (Kepler - Njutn - Ajnstajn - Svarcsild - Nilsen - Tomic) i elektro-magnetizma (Kulon - Gaus - Maksvel - Bor - Tomic).

Boskoviceva realizacija jedinstvenog zakona sila, kao konceptualno zasnovan pristup problemu, sa rekonstrukcijom izvodjenja Boskoviceve formule i njenim stvarnim fizickim sadrzajem, prikazan je kao primer koji je korisno imati na umu, ukoliko se problem unifikacije ove dve sile smatra otvorenim.

UTORAK, 24. decembar 2013. u 12:15 sati
Jasna Fempl-Madjarevic, profesor matematike, Peta beogradska gimnazija
VIZUELIZACIJA I MATEMATIKA, EGER 2013.
EXPERIMENTAL EDUCATION OF MATHEMATICS THROUGH VISUAL ARTS SCIENCES and PLAUFUL ACTIVITIES

Rezime: Od 14-25. jula 2013. u .adjarskoj je odrzana Europen summer school za vizuelizaciju matematike i obrazovanja u okviru jednog od Tempus projekata. Namera nosilaca ovog projekta (.E.ROPOLI.EN, IK. i .I SANU) je bila da kroz plenarna predavanja i razne radionice nasih predavaca kao i predavaca iz nekoliko evropskih zemalja (Finska, Norveska, Italija, .adjarska, Engleska) i Amerike prikazu jedan savremeniji pristup nastavi matematike u osnovnim i srednjim skolama . pristup koji ce dominantno koristiti razne modele i pre svega kompjuter kao zamenu za uobicajena dosadasnja nastavna sredstva, a sve u cilju maksimalne popularizacije matematike, zbog njene sveprisutnosti u savremenom informatickom dobu.

Autorka ovih redova (i sama ucesnik) ce na predavanju dati kratak prikaz vecine zbivanja ove letnje skole sa posebnim osvrtom na neke specificnosti ovakvog pristupa matematici, kao i prikaz nekih zanimljivih predavanja autora i nosilaca workshop-ova, a takodje ce pokusati i da docara celokupnu atmosferu, koja je tekla kao integracija matematike, muzike, slikarstva, vajarstva i kompjuterskih vestina.

Ucesce su uzeli pre svega matematicari, ali isto tako je bilo i nekoliko poznatih slikara, vajara, dizajnera i muzicara, tako da je skupom dominirala harmonija izmedju svih na izgled razlicitih oblasti koje cine jedinstvenu celinu ovog sveta u kome ce se teziti sveprisutnosti vise disciplina ka jednoj celini.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić