ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA FEBRUAR 2015.

UTORAK, 24. februar 2015. u 12:15 sati
Prof. Dr Veljko Vujicic, Matematicki fakultet, Beograd
EUKLID-NjUTNOVA LINEARNA MEHANIKA I LAGRANZ-RIMANOVA NELINEARNA GEOMETRIJA

Rezime: Suprotno stavu Rimanove geometrije da diferencijal tenzora nije inverzan integralu tog tenzora, dokazuje se opsti stav da je apsolutni diferencijal tenzora inverzan odgovarajucem apsolutnom integralu tog tenzora. To cuva prirodu objekata mehanike. Rimanova geometrija ne prethodi analitickoj mehanici, nego obratno.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić