ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA JUN 2003.

UTORAK, 03. jun 2003. u 12:15 sati
prof. dr Đorđe Musicki, Fizički fakultet, Beograd:

O AKSIOMATSKOJ METODI U MEHANICI I O RAZNIM VRSTAMA SILA

UTORAK, 10. jun 2003. u 12:15 sati
dr Miodrag Kapetanović, Matematički institut Srpske akademije nauka, Beograd: O JEDNOM LOGIČNOM SASTANKU LOGIČARA

            Rezime: Cornell Summer Institute 1957.

UTORAK, 17. jun 2003. u 12:15 sati
prof. dr Zoran Lučić, Matematički fakultet, Beograd:
MILOS RADOJIČIĆ (1903-1975)

            (povodom stogodinjice rođenja).

UTORAK, 24. jun 2003. u 12:15 sati
Metodolosko-metodičke teme
Tema:   POTPUNO KONSTRUKTIVNI OBJEKTI..., I ONI DRUGI.
Uvodno izlaganje: prof. dr Slavisa Presić, Matematički fakultet, Beograd.

            Metodološko-metodičke teme, slično filozofsko-matematičkim susreti koji se održavaju u okviru Seminara za istoriju i filozofiju matematike i mehanike Matematičkog instituta SANU, biće organizovane kao koncepcijsko širenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu, biće, tako, trajno posvećen ovakvim skupovima.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u biblioteci Matematickog instituta SANU ili sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic