ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA JUN 2004.

UTORAK, 01. jun 2004. u 12:15 sati
Konstantin Starcevic, Beograd:
GLAVNI STAROGRCKI MATEMATICKI PAPIRUSI I NjIHOVA ULOGA U NOVIJEM OBLIKOVANjU REALNIJE SLIKE ANTICKE MATEMATIKE
Rezime: Autor saopstenja opisuje vaznija istrazivanja u vezi sa glavnim matematickim papirusima od njihovog pronalazenja do danas, sa posebnim osvrtom na najvazniji, Fayum 9. Polazeci od toga, istice se  njihova vazna uloga u novim hipotezama o metodologiji na kojoj su anticki matematicari stvarali i saopstavali svoja dela, kao i u realnijoj proceni autenticnosti materijala koji je sacuvan iz antike putem vizantijske tradicije.

UTORAK, 08. jun 2004. u 12:15 sati
Dr Ivan Arandjelovic, Masinski fakultet, Beograd:
PROGRAMSKI JEZIK FORTRAN – PRVIH 50 GODINA

            Rezime: 1954 objavljen je dokument "Specifications for IBM FORmula TRANslating System" u kome je dat opis ovog programskog jezika. Prve kritike i predvidjanja da nece biti dugog veka objavljene su 1956, a prezentacija tek 1957. I pored svega ostao je sve do danas najcesce koriscen jezik u naucnim i tehnickim primenama. U okviru ovog saopstenja autor ce podsetiti i na neke manje poznate cinjenice o razvoju racunarstva na srpskim univerzitetima i institutima.

UTORAK, 15. jun 2004. u 12:15 sati
Dr Miodrag Kapetanovic, Matematicki institut, Beograd:
STA JE HILBERT STVARNO REKAO, REVISITED

Rezime: Inspirisan predavanjem prof. Bozica autor ce pokusati da prikaze „drugu stranu“ Hilberta, odnosno njegove poglede na zasnivanje matematike (finitizam, Hilbertov program) koji u odredjenom smislu protivrece onome sto je navedeno kao njegovo vidjenje matematike.

UTORAK, 22. jun 2004. u 12:15 sati
Prof. dr Dragan Trifunovic, Sumarski fakultet, Beograd:

            JEDAN POGLED NA MATEMATICARE KRAGUJEVCA I OKOLINE

(nastavak predavanja, III deo)

UTORAK, 29. jun 2004. u 12:15 sati
Metodolosko-metodicke teme

            Tema:             MATEMATICKA SINTAKSA – NEKA PITANjA I PROBLEMI

Uvodna rec: Prof. dr Slavisa Presic, Matematicki fakultet.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic