ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA JUN 2006.

UTORAK, 06. jun 2006. u 12:15 sati

SLOBODNA TEMA

Uvodnu reč će dati prof. Dr Pavle Miličić, Matematički fakultet, Beograd

UTORAK, 13. jun 2006. u 12:15 sati
Natalija Jelenković. profesor matematike
ŠKOLSTVO U OKOLINI BEOGRADA OD SREDINE 18. DO SREDINE 20. VEKA

Rezime: U neposrednoj blizini Beograda otvarale su se škole u zavisnosti od potreba i želja vlasti i stanovništva. Daće se i prikaz hronološkog razvoja školstva u Zemunu, Pančevu, Mirjevu, selima avalskog područja, Barajevu, Obrenovcu i Mladenovcu u vremenskom periodu od dva veka.

UTORAK, 20. jun 2006. u 12:15 sati
Prof. dr Zoran Pop-Stojanović, University of Florida, FLA, USA
            SLUČAJNOST: OD BACANJA NOVČIĆA DO STOHASTIČKIH PROCESA.

Rezime: Polazeći od skice modelovanja procesa Braunovskih kretanja, biće dat kratak pregled savremenog stanja (teorije) Stohastičkih procesa.

UTORAK, 27. jun 2006. u 12:15 sati
Metodološko-metodičke teme

            Tema: ŠTA ZNAČI „POSTOJI ...“ U MATEMATICI.
UOPŠTE, O PITANJU POSTOJANJA.
Uvodna reč: Prof. Dr Slaviša Prešić, Matematički fakultet, Beograd

Metodološko-metodičke teme su zamišljene kao koncepcijsko širenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu će biti trajno posvećen sličnim skupovima.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic