ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA JUN 2011.

UTORAK, 07. jun 2011. u 10:00 sati
SKUP POSVECEN 90. GODISNjICI ZIVOTA Prof. Dr Đorda Musickog

Fizicki fakultet Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 16 , III sprat, ulaz C, Amfiteatar, prostorija 661 Inicijativni odbor: Slobodan Ninkovic, naucni savetnik (predsednik), akademik Božidar Vujanovic, Suncica Elezovic-Hadžic, vanredni profesor
PROGRAM:

Otvaranje skupa (rec ima predsednik Inicijativnog odbora Slobodan Ninkovic)

10 15 - 10 30 Ljubiša Zekovic, dekan Fizickog fakulteta: Slovo o Đordu Mušickom

I sesija, predsedava S. Ninkovic

10 30 - 11 10 Đorde Mušicki: A. 115 godina naše teorijske fizike

B. Kratak pregled razvoja pojmova mehanike i zakona o održanju energije

11 15 - 11 55 Ljubo Ristovski: Nastavna aktivnost Đorda Mušickog

12 00 - 12 40 Milutin Blagojevic: Kanonska struktura gravitacije

12 45 - 13 15 Pauza

I I sesija, predsedava S. Elezovic-Hadžic

13 15 - 13 55 Aleksandar Bakša: Deformabilna konfiguraciona mnogostrukost

14 00 - 14 40 Jovo Jaric: O inverznoj teoremi Neterove u mehanici kontinuuma

14 45 - 15 25 Slobodan Ninkovic: Integral energije u zvezdanoj dinamici

15 30 Završetak skupa

PONEDELJAK, 13. jun i UTORAK, 14. jun 2011., u 18:00 i 12:15 sati, respektivno
Prof. Dr Zvonimir Šikic, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveucilišta u Zagrebu
BRZINA SVETLOSTI JE BRZINA SVEGA

Rezime: Autor ce prikazati i objasniti Epštajnove dijagrame i njihovu prednost nad dijagramima Minkovskog. Pokazuje se da je glavna prednost euklidska metrika E-dijagrama, koja omogucava prikazivanje Specijalne teorije relativnosti na srednjoškolskom nivou. Zatim ce dokazati da su obe vrste dijagrama nižedimenzioni prikazi jedne obuhvatne višedimenzione reprezentacije.

Napomena: Dva termina oznacavaju da se predavanje sastoji iz dva dela, a ne da se isto predavanje ponavlja dva puta.

UTORAK, 21. jun 2011. u 12:15 sati
Dr Miodrag Kapetanovic, viši naucni saradnik, Matematicki institut SANU, Beograd
RAZGOVORI NA POVRATKU S POSLA: AJNŠTAJN I GEDEL U PRINSTONU

Rezime: u predavanju ce najpre ukratko biti reci o Prinstonskom institutu za napredne studije. Zatim cemo se podsetiti najvažnijih Gedelovih rezultata - s obzirom da je u ovom ciklusu seminara o Ajnštajnu bilo vec dovoljno receno. Bice reci o Ajnštajnovom i Gedelovom životu u Prinstonu i njihovom druženju. Nova inspiracija za Gedela, bar delom proistekla iz tih razgovora, bila je kosmologija. Zato ce biti skicirani osnovni elementi njegovog kosmološkog modela.

UTORAK, 28. jun 2011. u 12:15 sati
Mr Natalija Jelenkovic, profesor matematike i informatike, Beograd
KRATAK PREGLED RADA SEMINARA OD OSNIVANjA DO DANAS (III deo)

Rezime: Naslov predavanja ipak odgovara stvarnosti i moguci su nastavci, pa i ovo predavanje. Seminar traje godinama sa mnogim kracim prekidima. Iz tog celokupnog rada i prikazivanja matematickih i drugih naucnih disciplina i tema proistice dosta pitanja i odgovora, novih razmatranja i zakljucaka, kao i razlicitog prikazivanja, prezentovanja znanja i ideja. Sve to tako obradeno dokazuje neprekidan razvoj matematike kao nauke, ali i napredak rada Seminara. Da li je i informaticka pismenost doprinela svemu tome?.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić