ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA JUN 2014.

UTORAK, 10. jun 2014. u 12:15 sati
Prof. Dr Djordje Musicki, Fizicki fakutet Beograd
PROSIRENJE PSEUDOKONZERVATIVNIH SISTEMA PRIKAZANO U KVAZIKOORDINATAMA

Rezime: Link

UTORAK, 24. jun 2014. u 12:15 sati
mr Natalija Jelenkovic, profesor matematike i informatike, Beograd
MATEMATIKA KROZ RAZVOJ NAUCNE MISLI (II deo)

Saopstenje ima za cilj da prikaze sta karakterise moderno savremeno doba i to kroz odgovore na mnoga znacajna pitanja od kojih se posebno izdvajaju: Sta je to moderna nauka sa modernim metodama u potpunosti razlitim od onih starih iz davnih vremena? Kad i kako je matematika postala moderna savremena? Cemu danas tezi razvoj naucne misli?

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić