ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA JUN 2009.

UTORAK, 02. jun 2009. u 12:15 sati
Prof. Dr Pavle Miličić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Neke nedoumice oko (ne)saglasnosti aksioma euklidske geometrije sa realnim svetom

Rezime: "Uverenje u istinitost geometrijskih tvrdnji se iskljucivo zasniva na, u dobroj meri, nepotpunom iskustvu."

Sednice seminara odrzavaju se u biblioteci Matematičkog instituta SANU, sala 305, Beograd, Knez Mihailova 36, na III spratu.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Božić