ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike
PLAN RADA ZA Jun 2002.

UTORAK, 11. jun 2002. u 12:15 sati
prof. dr Dusan Adamovic, Matematicki fakultet, Beograd:

NEKE NAPOMENE O POGLEDIMA DIMITRIJA NESICA O OSNOVAMA INFINITEZIMALNOG RACUNA

Rezime: Bez namere da se da opsti prikaz i ocena matematickog rada i postignuca D. Nesica, dugogodisnjeg rektora Velike Skole i predsednika Srpske kraljevske akademije nauka, ovo izlaganje odnosice se na ukazivanje na izvesnu problematicnost Nesiceve interpretacije izvesnih pitanja u vezi sa granicnom vrednoscu i "infinitezimalama". Posebno ce biti razmotreno jedno Nesicevo tvrdjenje o granicnoj vrednosti kolicnika (u + u + ... + u )/(v + v + ... + v ) 1 2 n 1 2 m
UTORAK, 18. jun 2002. u 12:15 sati
dr Zoran Stokic, Masinski fakultet, Beograd:
FIZICKE TEORIJE I METAFIZICKA OBJASNjENjA

Rezime: Razvoj savremene epistemologije i logike obogucava nam da na pitanje o potencijalnoj vezi izmedju fizickih teorija i metafizickih objasnjenja damo novi i precizniji odgovor – istorijski primeri koji su nam na raspolaganju pokazuju da nijedan metefizicki sistem nije dovoljan za izgradnju fizicke teorije.

UTORAK, 25. jun 2002. u 12:15 sati
XVIII filozofsko-matematicki susret

Tema: DA LI JE SVAKA MISAO, ZAMISAO, IDEJA ISKAZIVA, ZAPISIVA U JEZIKU, OBICNOM ILI PROSIRENOM

Uvodne reci: prof dr Slavisa Presic, Matematicki fakultet, Beograd, prof. dr Milan Bozic, Matematicki fakultet, Beograd.

Filozofsko-matematicke susrete organizuju Srpsko filozofsko drustvo, Drustvo za cistu i primenjenu logiku i Seminar za istoriju i filozofiju matematike i mehanike Matematickog instituta SANU. Obicno se odrzavaju poslednjeg utorka u mesecu tokom zimskog i letnjeg semestra akademske godine na Seminaru za istoriju i filozofiju matematike Matematickog instituta SANU.


Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic