ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA MAJ 2013.

UTORAK, 14. maj 2013. u 12:15 sati
Filip Jevtic, istrazivac pripravnik, Matematicki institut SANU
OJLER O MUZICI

Rezime: Ojler se tokom celog zivota aktivno interesovao za muziku. Cilj predavanja je da da pregled Ojlerovog doprinosa teoriji muzike i razvoju njene veze sa matematikom. Fokus ce biti na Ojlerovoj monografiji o teoriji muzike (Tentamen novae theoriae musicae ex certissismis harmoniae principiis dilucide expositae, 1731) i nekim clancima o harmoniji objavljenim kasnije. Takodje ce biti dat osvrt na kasniji razvoj nekih od objekata koje je Ojler uveo kao sto su npr. Tonec (Tonnetz) i Ojler-Foker genus (Euler-Fokker genus).

UTORAK, 21. maj 2013. u 12:15 sati
Prof. Dr Veljko Vujicic, Matematicki fakultet, Beograd
O POJMOVIMA VARIJACIJE

Rezime:
1. Osvrt na Lagranzevo uvodjenje pojma varijacije.
2. Nase shvatanje tog pojma {Andjelic, Musicki}.
3. Definicija varijacije u izdanjima Matematickog instituta SANU.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić