ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike
PLAN RADA ZA MART 2001.

UTORAK, 06.03.2001. godine u 12,15 casova
SLOBODNA TEMA
FREE SUBJECTS

Tema je slobodna, budite slobodni i vi. Govorite slobodno u ovom slobodnom kutku. Iskazujte slobodno misli i slobodno zelite slobodu. Slobodno mislite i dajte slobodu tvorackoj masti; nek ona slobodno ubira plodove slobodnog duha. Bicete onoliko slobodni koliko ostanete verni slobodi. Bicete onoliko neslobodni koliko daleko pobegnete od slobode. Molite se za neslobodu zla.

UTORAK, 13.03.2001. godine u 12,15 casova
Prof. dr Ilija Lukacevic:
RAZLICITI POGLEDI NA RELATIVNOST
DIFFERENT VIEWS ON RELATIVITY

UTORAK, 20.03.2001. godine u 12,15 casova
Prof. dr Slavisa Presic:
KAKO TO DA SU SAMO JEDAN, DVA,TRI... PRIRODNI BROJEVI?
1,2,3, ... THE ONLY N A T U R A L NUMBERS?

Sadrzaj. Pitagora, Kroneker, Frege i Rasel, novije doba - nicu ''konkurenti'' prirodnih brojeva (?)

UTORAK, 27.03.2001. godine u 12,15 casova
Prof. dr Nebojsa Lazetic:
FORMULA SREDNJE VREDNOSTI - CAROBNA FORMULA ILI EPIZODA?
MEAN VALUE FORMULA - MAGIC FORMULA OR AN EPISODE?

Sadrzaj. Formulom srednje vrednosti za resenje (obicne ili parcijalne) diferencijalne jednacine sa spektralnim parametrom naziva se jedna specijalna jednakost koja povezuje vrednost resenja u jednoj tacki oblasti definisanosti jednacine sa vrednostima tog resenja u tackama proizvoljne "sfere" ciji je centar u datoj tacki. Formula sadrzi takodje integrale koji "dejstvuju" na ostale karakteristike jednacine: na koeficijente, slobodni clan i spektralni parametar. Formule srednje vrednosti predstavljaju osnovu na kojoj je ruski matematicar i akademik V.A. Iljin izgradio opsti metod istrazivanja u kvalitativnoj analizi obicnih i parcijalnih dif. jednacina i u spektralnoj analizi. Oko tog metoda okupljena je velika matematicka Skola, iz koje su u proteklih cetrdesetak godina "iznedreni" izuzetno vazni rezultati u pomenutim matematickim oblastima. U izlaganju ce biti reci o "proslosti" i "sadasnjosti" Iljinovog metoda.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac seminara

Rade Dacic