ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike
PLAN RADA ZA MART 2003.

UTORAK, 04. mart 2003. u 12:15 sati
prof. dr Slavisa Presic, Matematicki fakultet, Beograd:
JEDAN POKUSAJ ZAGLEDA U POJAM BESKONACNO MALIH KOD LAJBNICA I NjUTNA

UTORAK, 11. mart 2003. u 12:15 sati
prof. dr Pavle Milicic, Matematicki fakultet, Beograd:
O VEKTORSKOJ AKSIOMATICI EUKLIDSKE GEOMETRIJE

Rezime: Bice prikazana jedna nestandardna aksiomatika euklidske geometrije u kojoj su osnovni pojmovi "vektor" i "tacka". Isticu se neke prednosti tako uvedene aksiomatike u odnosu na standardnu Euklid-Hilbertovu aksiomatiku.

UTORAK, 18. mart 2003. u 12:15 sati
prof. dr Dragan Trifunovic, sumarski fakultet, Beograd:
"MATEMATIKA U SRPSKOM NARODU" - Prvi deo (nastavak)
(nastavak predavanja od 10. decembra 2002. godine)

Rezime: Autor nastavlja da prikazuje svoj upravo zavrseni rukopis o razvitku matematike u srpskom narodu od srednjeg veka do 1920. godine.

UTORAK, 25. mart 2003. u 12:15 sati
Metodolosko-metodicke teme
Tema: O "RAZNIM" KVADRATNIM KORENIMA IZ 2: kod starih Grka, u analizi, u algebri,...
Uvodno izlaganje: prof. dr Slavisa Presic, Matematicki fakultet, Beograd.

Metodolosko-metodicke teme, slicno filozofsko-matematickim susretima koji se odrzavaju u okviru Seminara za istoriju i filozofiju matematike i mehanike Matematickog instituta SANU, bice organizovane kao koncepcijsko sirenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu, bice, tako, trajno posvecen ovakvim skupovima.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u biblioteci Matematickog instituta SANU ili sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic