ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA MART 2007.

UTORAK, 06. mart 2007. u 12:15 sati
KOMEMORATIVNI SASTANAK SEMINARA POSVEĆEN
PROF. DR SVETOZARU MILIĆU (1934-2006)

UTORAK, 13. mart 2007. u 12:15 sati
Prof. Dr Katica Stevanović-Hedrih, Mašinski fakultet, Niš
90 PLUS 30 GODINA NELINEARNE DINAMIKE: BOLjE JE RAZLIČITO I MANjE JE BOLjE!

Rezime: Nelinearnu dinamiku nisu otkrili samo fizičari, jer se veliki doprinos širenju ideja i metoda dinamičkih sistema u skoro svaku granu nauke, posle Poincare-ovih radova, duguje matematičarima pionirima tih ideja Jerry Marsden, John Guckenheimer, Floris Takens i drugima. Skoro u isto vreme kada su primenjeni matematičari počeli uvoditi dinamičke ideje u nauku, sedamdesetih godina prošloga veka, fizičari kao što su Harry Swinney i Jerry Gollub su bili očarani bifurkacionom teorijom i dinamikom u tumačenju eksperimentalnih podataka (Swinney & Gollub, 1987). Bilo je krajnje vreme da se iskoriste srušeni zidovi, nekih tridesetak godina ranije .....Ovako je besedio Philip Holmes u plenumu na otvaranju ENOC Eindhoven  2005...

UTORAK, 20. mart 2007. u 12:15 sati
Mr Aleksandar Tomić,  astrofizičar, Narodna opservatorija,  Beograd
FIZIČKI OSNOVI MATEMATIČKE HARMONIJE JOHANA KEPLERA - ČETIRI VEKA KASNIJE

Rezime: U svetlu savremenih astronomskih istraživanja dat je epistemološko - istorijski osvrt na Keplerov koncept harmonije sfera. Rezultati su iznenađujući.

UTORAK, 27. mart 2007. u 12:15 sati
Metodološko-metodičke teme
            NEKE NOVE IDEJE.
Uvodna reč: Prof. Dr Slaviša Prešić, Matematički fakultet, Beograd

Metodološko-metodičke teme su zamišljene kao koncepcijsko širenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu će biti trajno posvećen sličnim skupovima.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic