ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA MART 2012.

UTORAK, 06. mart 2012. u 12:15 sati
Akademik prof. Dr Mileva Prvanović, Univerzitet u Novom Sadu
VLADIMIR VARIĆAK (1865-1942)

Rezime: Povodom 70 godina od smrti Vladimira Varicaka podseticemo na njegov zivot i neke rezultate njegovog rada.

Napomena: Otkazuje se predavanje zbog bolesti predavača. Želimo akademiku Milevi Prvanović brz oporavak.

UTORAK, 13. mart 2012. u 12:15 sati
Prof. Dr Pavle Miličić, Matematički fakultet, Beograd
O IZVESNIM NEJEDNAKOSTIMA KOMPLEMENTARNIM SA NEJEDNAKOSTIMA TROUGLA

Rezime: Pored nekih znacajnih napomena o nejednakosti trougla, ovde ce biti reci o izvesnim nejednakostima komplementarnim nejednakostima trougla, vezanim za neke srpske matematicare medju kojima su Mihailo Petrovic, Jovan Karamata i sam predavac.

UTORAK, 20. mart 2012. u 12:15 sati
Prof. Dr Milutin Marjanov, profesor Univerziteta u penziji, Beograd
O KRETANJU SUNCA U INVERIJANTNOJ RAVNI

Rezime. Pored translacije s centrom mase, rotacija oko ose i kruzenja oko centra Mlecnog Puta, Sunce jos obavlja i relativno kretanje u Laplasovoj ravni. Na tu cinjenicu je ukazao vec Njutn u svome delu Principia.

Oblik Sunceve putanje se bitno razlikuje od orbita ostalih tela koja oko njega kruze. Naime, Sunce se krece duz trajektorije koja ima formu lanca sacinjenog iz velikih i malih petlji. Putanja ne izlazi iz okvira kruzne konture ciji je precnik, priblizno, dvaput veci od precnika Sunca. Uz pretpostavku da je Solarni sistem, kao celina, stabilan, Sunce ce se, bar za nas, ljude, vecno kretati u istoj oblasti, nikada ne ponavljajuci isti put.

U radu su dati jos i brzine i ubrzanja centra mase ovog nebeskog tela za odredjeni interval vremena. Neki autori smatraju da nagle promene brzine mogu biti glavni uzroci povecanja suncevih aktivnosti.

UTORAK, 27. mart 2012. u 12:15 sati
Prof. Dr Veljko Vujičić, Matematički fakultet, Beograd
UOPŠTENJA KEPLEROVIH ZAKONA I PRIMENA

Rezime: Izvorni Kopernikusovski Keplerovi zakoni. Primena u Njutnovskoj teoriji gravitacije. Neodrzivost nekih " poboljsanih i uopstenih Keplerovih zakona", a narocito treceg keplerovog zakona. Jedna, na izgled mala ali znacajna primedba rukovodioca Seminara.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić