ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA MART 2014.

UTORAK, 4. mart 2014. u 12:15 sati
Prof. Dr Katica (Stevanovic) Hedrih, Matematicki institut SANU
MIHAILO PETROVIC I NJEGOVI PROFESORI: POENKARE, APEL, PIKAR, PANLEVE I BUZINESK

Rezime: Predavanjem se prikazuju biografije i najznajnija dela velikana nauke: Poenkarea (Jules Henri Poincar 1854 .1912), Apela (Paul Appell,1855 -1930), Ermita (Charles Hermite, 1822-1901), Pikara (Charles ile Picard, 1856 -1941), Panlevea (Paul Painlev 1863 -1933) i Buzineska (Joseph Valentin Boussinesq, 1842 -1929), profesora pariskog univerziteta Sorbonne pod jim univerzitetskim uticajem se obrazovao student tog univerziteta Mihailo Petrovi1868-1943). Kasnije, Mihailo Petrovipostaje jedan od najznacajnijih srpskih nauika svoje generacije i autor briljantnog dela "Elementi matematicke fenomenologije. Na tetu i srpske i svetske nauke, to znacajno delo nije ni danas dovoljno poznato, niti je teorija postavljena u njemu dobila siru primenu u savremenoj nauci. Na znacaj tog dela ukazao je jos odmah po publikovanju, znameniti srpski naucnik Milutin Milankovic. Jedan od ciljeva ovog predavanja je i da se ukaze na potrebu publikovanja Petrovicevog dela, i na engleskom i ruskom jeziku, i znacaj promocije sadrzaja te teorije u cilju njene sire primene u savremenoj nauci.

UTORAK, 11. mart 2014. u 12:15 sati
Prof. Dr Pavle Milicic, Matematicki fakultet, Beograd
O POCECIMA ZASNIVANjA DIFERENCIJALNOG I INTEGRALNOG RACUNA

Rezime: Bice reci o stvaralatvu najvanijih prethodnika Njutna i Lajbnica u zasnivanju diferencijalnog i integralnog racuna

UTORAK, 18. mart 2014. u 12:15 sati

U SPOMEN NA KOVILjKU POPOV

Prosle godine nas je napustila Koviljka Popov, jedan od najuglednijih profesora matematike u Srbiji. Predavala je mnogim generacijama, inspirisala ih na rad i takmicenje. Bila je i jedan od najredovnijih clanova naseg Seminara. Ovo ce biti prilika da njeni prijatelji, kolege i postovaoci progovore koju rec o njoj.

UTORAK, 25. mart 2014. u 12:15 sati
Mr Natalija Jelenkovic, profesor matematike i informatike, Beograd
MATEMATICKI DVOBOJI (drugi deo)

Rezime: Ovim saoptenjem, koje je nastavak prethodnog, odrazanog u novembru 2013. godine prikazace se jos nekoliko naucnih doprinosa nastalih iz matematickih dvoboja. Poznati matematicari su pismeno ili usmeno iznosili, ali i branili svoje ideje. Na takav nacin se otkrivala i stvarala nauka. Iz polemisanja i dokazivanja mnogih matematiih tacnosti kroz dalje napredovanje u dvobojima zakljucuje se o primenljivosti matematike u mnogim drugim oblastima, kao i u zivotnim situacijama. Tako se dolazi do cinjenice da su matematicki dvoboji neophodni i za prevazilazenje problema i mnogih politickih situacija.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić