ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA MART 2015.

UTORAK, 3. mart 2015. u 12:15 sati
Prof. Dr Pavle Milicic, Matematicki fakultet, Beograd
O ZABLUDAMA I TESKOCAMA U NEKIM MATEMATICKIM RASUDJIVANJIMA

Rezime: U resenjima sest odabranih primera ukazuje se na teskoce i zamke koje nastaju zbog netacnog koriscenja odgovarajuceg usvojenog matematickog tvrdjenja. Medju njima su dva starogrcka problema: jedan Zenonov paradoks i jedan Aristotelov paradoks.

UTORAK, 10. mart 2015. u 12:15 sati
Prof. Dr Katica (Stevanovic) Hedrih, Matematicki institut SANU
FILOZOFIJA PRISTUPA ISTRAZIVANJU DINAMIKE BILIJARA

" U vezi sa igrom bilijara....pojavljuju se razliciti dinamicki zadaci, cija se resenja sadrze u tom dogadjanju. Ja mislim da se ljudi koji znaju teorijsku mehaniku, pa cak i ucenici Politehnickih skola, sa interesom upoznaju sa objasnjenjima svih originalnih pojava, koje je moguce posmatrati tokom kretanja loptica bilijara."

Gaspar-Gistav de Koriolis, Matematicka teorija pojava u igri bilijara.

G Coriolis (1990). Theorie mathematique des effets du jeu de billard; suivi des deux celebres memorires publies en 1832 et 1835 dans le Journal de l'Ecole Polytechnique: Sur le principe des forces vives dans les mouvements relatifs des machines & Sur les equations du mouvement relatif des systemes de corps (Originally published by Carilian-Goeury, 1835 ed.). Editions Jacques Gabay. ISBN 2-87647-081-0.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić