ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA MART 2016.

UTORAK, 22. mart 2016. u 12:15 sati
Prof. Dr Pavle Milicic, Matematicki fakultet, Beograd
MOJI TRAGOVI

Rezime: Sopstveni kratki prikaz svojih naucnih i strucno-pedagoskih radova.

Napomena: Seminar namerava da ovu vrstu predavanja, odrzava par puta godisnje i tako stvori neku vrstu obicaja da nasi matematicari sami prikazu svoj rad uz izbor tema i radova za koji licno misle da je najbolji.

UTORAK, 29. mart 2016. u 12:15 sati
Prof. Dr Katica (Stevanovic) Hedrih, Matematicki institut SANU
MOJA SECANJA NA AKADEMIKA MILEVU PRVANOVIC (1929-2016)

rezime: Predavanjem se prikazuje naucna aktivnost akademika Mileve Prvanovic u japanskom i medjunarodnom naucnom drustvu Tensor Society, kao i u Redakciji casopisa Tensor, zatim naucna saradnja sa predsednikom profesorom Tomoaki Kawaguchi. Prikazuje se i saradnja akademika Mileve Prvanovic sa akademikom Radu Mironom iz Jasija, kao i sa drugim rumunskim i japanskim matematicarima. Posebno je dat osvrt na ucesce akademika Mileve Prvanovic u radu dve konferencije iz diferencijalne geometrije i primena odrzanih na Univerzitetu "Aleksandar Jon Kuza" iz Jasija i poslednje konferencije odrzane septembra 2015. u Cukubi u Japanu. Secanja se odnose i na nase druzenje na putovanjima i tim Konferencijama, kao i prilikom obilaska kulturnih, istorijskih i verskih znamenitosti Japana u Tokiju, Kjotu i Nari..

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić