ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA MART 2017.UTORAK, 28.03.2017. u 12:15 sati
Prof. Dr Katica (Stevanović) Hedrih, Matematički institut SANU
TRI UPRAVNIKA ODELJENJA ZA MEHANIKU
Rezime: Dva upravnika Odelјenja za mehaniku Matematičkog instituta SANU, akademik Tatomir P. Anđelić i profesor Danilo P. Rašković, kao profesori mehanike na Univerzitetima u Srbiji, uveli su tenzorski račun u univerzitetsku nastavu različitih oblasti teorijske i primenjene mehanike, od analitičke mehanike preko mehanike kontinuuma do teorije elastičnosti. Predavanje je i podsećanje na taj njihov značajan doprinos, kako kroz predavanja, tako i kroz značajne univerzitetske publikacije koje su nam ostavili, kao naučno-nastavnu baštinu nematerijalne i materijalne prirode. Saradnja srpskih naučnika sa predsednicima Tenzor društva iz Japana, Akitsugi Kavagučijem i Tomoaki Kavagučijem, među kojima su akademici Tatomir Anđelić, Božidar Vujanović, Mileva Prvanović i autor ovog predavanja će takođe biti prikazana. Ukazaće se i na članove redakcije časopisa Tensor tog društva iz Srbije, akademika Milevu Prvanović i profesora Katicu (Stevanović) Hedrih, kao i na saradnju sa akademikom Radu Mironom iz Iašija, Rumunija.Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara
Prof. dr Milan Božić