ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA MAJ 2005.

UTORAK, 10. maj 2004. u 12:15 sati
Prof. dr Dragan Trifunović, Šumarski fakultet, Beograd
DVA PISMA O PROŠLOSTI NAŠE MATEMATIKE

Rezime: Izlažu se pojedinosti iz dva novootkrivena pisma i time pokušava da se dođe do ispravke nekih rezultata. O odnosu prema matematičkoj građi.

UTORAK, 17. maj 2005. u 12:15 sati

NASLOV PREDAVANjA ĆE BITI OBJAVLjEN NAKNADNO

UTORAK, 24. maj 2005. u 12:15 sati

SVEĆANI SASTANAK SEMINARA POVODOM 75 GODINA ŽIVOTA  PROF. DR DRAGANA TRIFUNOVIĆA

UTORAK, 31. maj 2005. u 12:15 sati
Metodološko-metodičke teme
            Tema:             VIDEH ... ALI SE SAMO DELOM SEĆAM

Uvodna reč: Prof. Dr Slaviša Prešić, Matematički fakultet, Beograd


Metodološko-metodičke teme su zamišljene kao koncepcijsko širenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu će biti trajno posvećen sličnim skupovima.

Sednice seminara održavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 3 (a ne u sali 2. koja je u rekonstrukciji; po potrebi koristićemo i biblioteku Matematičkog instituta SANU).

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Božic