ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA MAJ 2006.

UTORAK, 09. maj 2006. u 12:15 sati
Prof. Dr Đorđe Mušicki, Fizički fakultet, Beograd
O JEDNOM OPŠTEM ZAKONU UZAJAMNOG DEJSTVA ZA CENTRALNE SILE

Rezime: Izvršena je kritička analiza rezultata Veljka Vujičića o silama centralnog kretanja, uz izvesne dopune i korekcije, a odgovarajući rezultati ilustrovani su na jednom primeru.

UTORAK, 16. maj 2006. u 12:15 sati
Prof. Dr Dušan Adamović, Matematički fakultet, Beograd
KRATKE I LAKE PRIMEDBE O DVE MALE MATEMATIČKE TEME ...

UTORAK, 23. maj 2006. u 12:15 sati

            NASLOV SOPŠTENJA ĆE BITI OBJAVLJEN NAKNADNO

UTORAK, 30. maj 2006. u 12:15 sati
Metodološko-metodičke teme

            Tema:             KAKO VODA TEČE ...
Uvodna reč: Prof. Dr Slaviša Prešić, Matematički fakultet, Beograd

Reč-dve: Da li se tečenje vode makar „delićem“ može uhvatiti matematikom? Recimo, da le se zagledom takvog tečenja može dobiti zamisao da se načini neki algoritam? Konačno, uopšte neki algoritam je shvatljiv kao svojevrsno tečenje.

Metodološko-metodičke teme su zamišljene kao koncepcijsko širenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu će biti trajno posvećen sličnim skupovima.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic