ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike
PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2002.

UTORAK, 05. novembar 2002. u 12:15 sati
prof. dr Veljko Vujucic, Matematicki fakultet, Beograd:
O ZASNOVANOSTI "UOPSTENOG TRECEG KEPLEROVOG ZAKONA"

Rezime: U klasicnoj i nebeskoj mehanici jedan od temeljnih stavova jeste Treci Keplerov zakon. Umesto tog zakona neki astronomi prihvataju jednu relaciju iz problema dva tela kao "UOPSTENI (tacniji, popravljeni, ispravljeni,...) TRECI KEPLEROV ZAKON". U saopstenju se pokazuje da te pretpostavke nisu matematicki utemeljene, te kao takve nisu Keplerove pa cak ni tacne.

UTORAK, 12. novembar 2002. u 12:15 sati
prof. dr Dragan Trifunovic, Sumarski fakultet, Beograd:
SRPSKI MATEMATICARI U PRVOM SVETSKOM RATU

Rezime: Izlazu se rezultati, sa analizom, koji su dobijeni u vreme rata.

UTORAK, 19. novembar 2002. u 12:15 sati
Jasna Fempl-Madjarevic, profesor matematike u Petoj beogradskoj gimnaziji:
NEUHOFEN 2002 (Nojhofen 2002)

Rezime: U austrijskom gradu Nojhofenu, odrzava se, pocev od 1986., svake trece godine, "OSTERREICHISCHES SYMPOSION ZUR GESCHICHTE DER MATHEMATIK", na kome ucestvuju i matematicari iz celog sveta. Od 28. aprila do 5. maja ove godine odrzan je sesti po redu na kome je Srbija bila zastupljena sa tri saopstenja. O njima ce biti reci, kao i o ostalim temama i matematickim zbivanjima sa ovog skupa ciji je organizator "INSTITUT FUR ANALYSIS UND TECHNISCHE MATHEMATIK - WIEN"

UTORAK, 26. novembar 2002. u 12:15 sati
Dvadeseti filozofsko-matematicki susret
Tema: PITANjE KRETANjA, RAZNOVRSNOG; II srednji vek, Njutn.

Uvodne reci: prof. dr Slavisa Presic, Matematicki fakultet, Beograd, mr Irina Deretic, Filozofski fakultet Beograd.

Filozofsko-matematicke susrete organizuju Srpsko filozofsko drustvo, Drustvo za cistu i primenjenu logiku i Seminar za istoriju i filozofiju matematike i mehanike Matematickog instituta SANU. Obicno se odrzavaju poslednjeg utorka u mesecu tokom zimskog i letnjeg semestra akademske godine na Seminaru za istoriju i filozofiju matematike Matematickog instituta SANU.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u biblioteci Matematickog instituta SANU ili sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic