ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike
PLAN RADA ZA OKTOBAR 2001.

UTORAK, 02.10.2001. godine u 12,15 casova
NEMA SASTANKA
NO MEETING TODAY

UTORAK, 09.10.2001. u 12,15 casova
SLOBODNA TEMA
FREE SUBJECT

Profesor Dragan Trifunovic iznece svoja neslaganja i slaganja sa idejom plakata matematicara, a zatim ce dati zanimljive podatke o medjunarodnim kongresima matematicara. Pretpostavljamo da ce ostati vremena i za druge. U svakom slucaju dodjite, cak ako vremena za druge i ne bude.

Ne zaboraviti da se prvog utorka u mesecu sastanak Seminara odrzava u biblioteci, jer je Sala 2 zauzeta.

UTORAK, 16.10.2001. godine u 12,15 casova
Prof. dr Djordje Dugosija:
KRATKO O ZIVOTU G. V. LAJBNICA I NjEGOVOJ DELATNOSTI U MATEMATICI, FIZICI, FILOSOFIJI I TEHNICI
ABOUT G. V. LEIBNITZ AND HIS WORK IN MATHEMATICS, PHYSICS, PHILOSOPHY AND TECHNICS

Sadrzaj. Izlaganje ce se zasnivati na izvanrednoj knjizi K. Popa i S. Stajna.

UTORAK, 23.10.2001. godine u 12,15 casova
Prof. dr Dragan Trifunovic:
ETNOMATEMATIKA ILI NARODNA RACUNICA U SRPSKOM NARODU

Kratak sadrzaj. Odredjuje se oblast etnomatematike i izlazu otkrivene cinjenice, koje (uslovno) prikazuju matematicku pismenost nepismenog i polupismenog dela naroda. Primera je vise: rabos,cčovekovo telo, alatke, obicaji, verovanja u brojeve i drugo.

UTORAK, 30.10.2001. godine u 12,15 casova
Dr Simon Dragovic:
ZNACAJ PROFESORA DRAGOLjUBA JOVANOVICA ZA BEOGRADSKI UNIVERZITET

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac seminara

Rade Dacic